Kontakty na vedení školy a pracovníky

ZŠ a MŠ Ústavní, Hlivická 1/400, Praha 8 – Bohnice, 181 00, Czech Republic:

Napište nám

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Vaše zpráva

 

 

skola
 Zobrazit polohu na mapě
 E-mail všichni učitelé:
 Zadejte příjmení - vzor:
 novakova@zs-ustavni.cz
 nebo kancelář: skola@zs-ustavni.cz

Ředitel ZŠ a MŠ:

 • Mgr. Petr Zmek   tel. 233 550 284   mail: reditel@zs-ustavni.cz

Statutární zástupce ředitele:

 • Mgr. Ivana Růžičková   tel.: 233 550 282    mail: zastupkyne@zs-ustavni.cz

Zástupce ředitele pro 2. stupeň:

 • Mgr. Marie Gebauerová  tel.: 233 550 282   mail: zastupkyne@zs-ustavni.cz

Vedoucí školní družiny:

 • Lenka Lišková   tel.: 721 435 976,  mail: skolni.druzina@zs-ustavni.cz

Hospodářky ZŠ:

 • Jaroslava Hrubá  tel.: 233 550 282  mail: hospodarka@zs-ustavni.cz, nebo skola@zs-ustavni.cz
 • Šárka Fischerová tel.: 233 55 02 82 mail: fischerova@zs-ustavni.cz

Školník ZŠ:

 • Marek Dvořák  tel. : 233 550 282, linka 31,  mob. 723 952 753

Výchovný poradce + evidence školních úrazů a škodních událostí  ZŠ:

 • Mgr. Ellen Kalaidzidu   tel.: 233 550 282, linka 28, 775 992 573 , mail: kalaidzidu@zs-ustavni.cz

Školní psycholog:

 • Mgr. et Bc. Alena Drápalová  tel. 723 449 808, 233 55 02 82, linka 28, mail: alenadrapalova@gmail.com, drapalova@zs-ustavni.cz
 • ve škole přítomna pondělí a čtvrtek v čase 8.30 – 16.30 – po předchozím objednání !!

Metodik primární prevence pro 2. stupeň ZŠ:

 • Mgr. Pavla Hanzlovičová,  tel. : 233 55 02 82, linka 28, mail: hanzlovicova@zs-ustavni.cz

Metodik primární prevence pro 1. stupeň ZŠ:

 • Mgr. Melanie Černá   tel. 233 55 02 82, linka 26,  mail: cerna@zs-ustavni.cz

Budova v ulici Na Bendovce:

 • odloučené pracoviště Na Bendovce 20, Staré Bohnice – 2. třídy ZŠ tel.: 233 552 610

Mateřská škola, Ústavní ul. 16

Zástupce ředitele pro MŠ:

 • Renata Glabazňová tel./fax: 233 550 524, mobil 721 392 242 mail msustavni@seznam.cz

Školní jídelna MŠ:

 • Františka Houšková tel./fax: 233 550 524 mail sj.ms.ustavni@seznam.cz

Školní jídelna ZŠ (+Gymnázium)

mail: skolni.jidelna@zs-ustavni.cz

Vedoucí školní jídelny:

 • Dagmar Komárová, tel. / záznamník / fax: 233 556 894

Hospodářka školní jídelny:

 • Andrea Hankoci, tel.: 233 556 894 mail skolni.jidelna@zs-ustavni.cz

 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

1. Obědy se vydávají od 11.45 hod. do 14.00 hod., pro cizí strávníky od 11.30 hod. do 11.45 hod.
2. Dozor nad žáky zajišťují pedagogičtí pracovníci dle rozvrhu, sledují pořádek ve ŠJ, hygienu prostředí, bezpečnost a chrání zdraví strávníků.
Po skončení vyučování odcházejí žáci, kteří nenavštěvují školní družinu, do jídelny samostatně a ukázněně. Uloží si aktovky a oděv na určené místo a v klidu vyčkají v řadě na oběd.
3. Do jídelny chodí pouze ti strávníci, kteří jsou řádně přihlášeni ke stravování a mají platný čip nebo elektronic. kartu.
4. Do jídelny mohou strávníci vstupovat až je-li jídelna připravena.
5. V jídelně se strávníci chovají slušně a zachovávají hygienu stolování. Použité nádobí si každý odnáší sám a vzorově uloží na pojízdný pás nebo do náhradního stojanu. Žák zodpovídá za čistotu svého místa v jídelně.
Vynášení nádobí a příborů z prostorů jídelny není povoleno.
6. Oběd konzumují strávníci pouze ve školní jídelně.
7. Dle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 se stravování poskytuje žákům v době jejich pobytu ve škole nebo školském zařízení. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole je možno oběd převzít do vlastních (čistých) nádob. Další dny je nutno oběd odhlásit. Neodhlášená strava propadá bez náhrady.
Strávníci si objednávají jídlo pomocí elektronické karty, čipu nebo internetem předem na základě objednávky. Strava je vydána po přiložení karty nebo čipu ke čtecímu zařízení.
8. Žáci jsou povinni dbát na bezpečnost, sebemenší úraz hlásit pedagogickému dozoru, případně dalšímu přítomnému zaměstnanci ZŠ nebo ŠJ, který dál postupuje podle zásad BOZP.
9. Veškeré připomínky ke stravování nebo provozu ve ŠJ neřeší strávníci s personálem ŠJ, ale s vedením ŠJ nebo vedením školy.
10. Diety ve školní kuchyni se nevaří. Pouze nabízí kuchyně možnost tepelně zregenerovat přinesené jídlo z domova. Donesené pokrmy musí být řádně označeny (jméno, třída) a uloženy ve vhodných nádobách.
11. Při úmyslném poškození či zničení majetku školní jídelny se postupuje stejně jako při škodách v ostatních prostorách školy.

Tento vnitřní řád ŠJ nabývá účinnosti dne 1.9.2015 a zároveň ruší účinnost provozního řádu ŠJ ze dne 1.9.2014.

V Praze dne 1.9.2015
Mgr. Petr Z m e k
ředitel školy

 

STAV K DATU 1.9.2017

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky

 • Připomínáme :-)

  Na pondělí 30.4.2018 vyhlašuje ředitel školy volno pro žáky. Škoní družina otevřena dle případné předběžné domluvy. Jídelna nevaří.  V pondělí 7.5.2018 je v ZŠ škola dle normálního rozvrhu včetně jídelny.Více informací »
 • Charitativní malování

  Dne 22.3.2018 v naší škole proběhla zajímavá výstava originálních obrázků, které vytvořili žáci naší školy v rámci akce „Charitativní malování“. A jak se tato akce zrodila? Zprvu byla myšlenka vyzkoušet …Více informací »
 • Hanin kufřík – pokračování

    V rámci literární výchovy i v rámci poznávání historie si naši učitelé vždy znovu s novými žáky připomínají příběh dívky Hany Bradyové z časů druhé světové války. A píší …Více informací »
 • Příjezd ze školy v přírodě Stará Živohošť

  Vážení rodiče, Vaše děti jsou již na cestě zpět  a přijedou ke škole v cca 11.30 hodin. Všichni se na Vás těší! vedení školyVíce informací »
 • Škola v přírodě Stará Živohošť

  Vážení a milí rodiče, třídy 2.A, 2.C a 4. C právě v pořádku dojely na místo pobytu  do Staré Živohošti. Mají se dobře a vypadá to, že jim bude přát …Více informací »
 • Volno pro žáky 30.4.2018

  Na pondělí 30.4.2018 vyhlašuje ředitel školy volno pro žáky. Škoní družina otevřena dle předběžné domluvy. Jídelna nevaří.  V pondělí 7.4.2018 je v ZŠ škola dle normálního rozvrhu včetně jídelny.  Více informací »