Školní jídelna

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

 

 

 

 

Vážení rodiče, vážení strávníci!

Školní jídelna (skolni.jidelna@zs-ustavni.cz) vaří pro strávníky na výběr 2 jídla.

Každý strávník musí mít zakoupený objednávkový a VÝDEJNÍ ČIP ( je to jako přívěsek ke klíčům nebo na šňůrku, – vratná záloha Kč 130,- ) , který používá denně při výdeji oběda a při objednávání. NEBO kartu OPENCARD.

Oběd č. 1 má po zaplacení každý strávník, k objednávkovému snímači nebo na webový odkaz přistupuje pouze ten, kdo požaduje oběd č. 2 a to vždy 3 dny předem !!!

Pokud se strávník chce odhlásit na dny před koncem školního roku, je potřeba tak z provozních důvodů (vyskladnění zásob) učinit do 19.6. 2018.

Jídelna je otevřena pro školní strávníky od 11.45 hod. do 14.00 hod.,
pro strávníky „přes ulici“ 11.30 – 11.45 hod.

Odhlášky obědů:

 • přednostně www.strava.cz – kód jídelny 4023
 • e-mailem skolni.jidelna@zs-ustavni.cz
 • osobně v kanceláři hospodářky v jídelně den předem do 14.00 hod. ( nebo písemně schránka ve dveřích ŠJ zezadu na rampě)
 • výjimečně také ještě telefonicky na záznamník do 06.00 hod. toho dne.

Prosíme rodiče, aby odhlásili obědy před plánovanou školní akcí (výlet, škola v přírodě). Obědy nejsou odhlašovány hromadně.

V případě, že žák není odhlášen, rodiče hradí stravné za příslušný den. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

Škola ani školní jídelna nezjišťuje, proč si strávník oběd nedebral, a to ani při dlouhodobějším neodebrání přihlášených obědů.

Rodiče si mohou zjistit informace o tom, jak se dotyčný strávník stravuje, zda si zaplacenou stravu skutečně odebírá a v kolik hodin – vše na www.strava.cz

Oběd přes ulici je možné odnést dítěti pouze první den nemoci nebo nepřítomnosti dítěte.

Placení obědů:

 • Sporožirem , souhlas s inkasem – strávník je trvale přihlášen (nahlásit číslo účtu do ŠJ, platba přes náš sběrný účet). DOPORUČUJEME, nevznikají přeplatky.
 • Bankou – strávník je trvale přihlášen (nahlásit číslo účtu do ŠJ) DOPORUČUJEME, ale vznikají přeplatky.
 • Internet, Telebankingplatbu zadávat včas!!  Částku je možné zjistit na www.strava.cz
  Poštovní poukázky již nebudou tištěny.

 

 • I.stupeň (strávníci do 10 let)  28,-Kč

 • II.stupeň (strávníci 10-15 let) 31,-Kč

 • III.stupeň (strávníci nad 15 let) 33,-Kč

 • cizí strávníci 75,-Kč

Rodiče si mohou zjistit informace o tom, jak se dotyčný strávník stravuje, zda si zaplacenou stravu skutečně odebírá a v kolik hodin – vše na www.strava.cz

Veškeré dotazy, které se vztahují ke stravování, ke způsobu placení nebo zakládání nových účtů, směřujte, prosím, na pracovnice ŠJ: vedoucí – Dagmar Komárovou a hospodářku jídelny – Andreu Hankoci, tel/fax 233 55 68 94 .

Pozor! Přeplatky za stravné se budou vracet pouze odcházejícím žákům. Prosíme rodiče, aby si hlídali stav konta pro placení obědů.

Děkujeme všem rodičům a strávníkům za spolupráci a přejeme všem, aby byli s našimi službami spokojeni.

  V Praze  1. 9. 2017
Vedení ŠJ.

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

Obědy se vydávají od 11.45 hod. do 14.00 hod., pro cizí strávníky od 11.30 hod. do 11.45 hod.

Dozor nad žáky zajišťují pedagogičtí pracovníci dle rozvrhu, sledují pořádek ve ŠJ, hygienu prostředí, bezpečnost a chrání zdraví strávníků.

Po skončení vyučování odcházejí žáci, kteří nenavštěvují školní družinu, do jídelny samostatně      a ukázněně. Uloží si aktovky a oděv na určené místo a v klidu vyčkají v řadě na oběd.

Do jídelny chodí pouze ti strávníci, kteří jsou řádně přihlášeni ke stravování a mají platný čip nebo elektronic. kartu.

Do jídelny mohou strávníci vstupovat, až je-li jídelna připravena.

V jídelně se strávníci chovají slušně a zachovávají hygienu stolování. Použité nádobí si každý odnáší sám a vzorově uloží na pojízdný pás nebo do náhradního stojanu. Žák zodpovídá za čistotu svého místa v jídelně.

Vynášení nádobí a příborů z prostorů jídelny není povoleno.

Oběd konzumují strávníci pouze ve školní jídelně.

Dle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 se stravování poskytuje žákům v době jejich pobytu ve škole nebo školském zařízení. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole je možno oběd převzít do vlastních (čistých) nádob. Další dny je nutno oběd odhlásit. Neodhlášená strava propadá bez náhrady.

Strávníci si objednávají jídlo pomocí elektronické karty, čipu nebo internetem předem na základě  objednávky. Strava je vydána po přiložení karty nebo čipu ke čtecímu zařízení.

Pokud je v jídelníčku uveden moučník, ovoce, mléčný výrobek nebo kompot, strávník si jej vezme hned s hlavním jídlem. Jinak se vydává až po ukončení výdeje v 14.00 hodin.

Žáci jsou povinni dbát na bezpečnost, sebemenší úraz hlásit pedagogickému dozoru, případně dalšímu přítomnému zaměstnanci ZŠ nebo ŠJ, který dál postupuje podle zásad BOZP.

Veškeré připomínky ke stravování nebo provozu ve ŠJ neřeší strávníci s personálem ŠJ, ale s vedením ŠJ nebo vedením školy.

Diety ve školní kuchyni se nevaří. Pouze nabízí kuchyně možnost tepelně zregenerovat přinesené jídlo z domova. Donesené pokrmy musí být řádně označeny (jméno, třída) a uloženy ve vhodných nádobách.

Při úmyslném poškození či zničení majetku školní jídelny se postupuje stejně jako při škodách v ostatních prostorách školy.

Způsob placení stravného je inkasem z účtu (nejvýhodnější – nevznikají přeplatky), méně vhodná je platba formou trvalého příkazu, protože při tomto způsobu platby vznikají na stravném přeplatky a strávník si musí sám regulovat výši plateb.

Přeplatky stravného vrací školní jídelna  odcházejícím strávníkům nebo výjimečně dle individuální dohody.

 

Tento vnitřní řád ŠJ  nabývá účinnosti dne 1.9.2015 a zároveň ruší účinnost  provozního řádu ŠJ ze  dne 1.9.2014.

 

V Praze dne 1.9.2015                                     Mgr. Petr  Z m e k, ředitel školy

 

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky