Obecně o SRPŠ

SRPŠ ZŠ Ústavní ( mateřinka má své vlastní SRPŠ ) vzniklo jako občanské sdružení v listopadu 1991, tedy krátce po sloučení obou škol Ústavní I. a II.
SRPŠ funguje nepřetržitě doposud. V jeho vedení se za ta léta vystřídala celá řada rodičů.
SRPŠ bylo transformováno v roce 2016 ze sdružení na spolek dle platné legislativy. Kompetence a nápň činnosti se nemění.

SRPŠ podporuje děti velmi výrazně finančně.
Podrobné účetnictví je uloženo částečně v archivu školy, novější část vede a průběžně archivuje vždy současný hlavní pokladník z řad rodičů.

Od září 2016 vybírá SRPŠ částku Kč 500,- na rodinu ročně. Pokud každá rodina skutečně částku do fondu věnuje, má škola poměrně dost prostředků na pokrytí již tradičně podporovaných aktivit dětí, jako např. dotace škol v přírodě, lyžařského kurzu, plaveckého kurzu, výročních jarmarků, školní družiny, sportovních, kulturních,poznávacích akcí školy i nákup zařízení interieru školy jako jsou např. šatní skříňky pro děti. Dále na nákup knih do školní české a anglické knihovny, na odměny dětem za dobré výsledky ve studiu a v obvodních a vyšších soutěžích, na nákup dresů a sportovního vybavení pro různé turnaje, které dlouhodobě obsazujeme.
Na závěr studia dotuje SRPŠ absolventům památeční fotoalbum, které pro nás vytváří profesionální firma.

Za tuto a další podporu školy našemu SRPŠ všichni ve škole moc děkujeme.

V čele Rady rodičů SRPŠ stojí nyní tento volený výbor  :

Pan   Jan Kouba, předseda.
Paní   Kamila Nosková, zapisovatel.
Paní   Šárka Fischerová, pokladník.

Paní   Jiřina Rezková, člen, zástupce pedagogů.
Pan   Petr Zmek, člen, za vedení školy.

Poslední projednané a schválené vyúčtování hospodaření SRPŠ v rámci historie je k dispozici  písemně v kanceláři ředitele školy nebo u pokladníka SRPŠ v jeho archivu.

V Praze, září 2019.

 

ZÁPISY:

Rada rodičů 18.3. 2019:

Rada rodičů 17. 09. 2018:

Rada rodičů 19. 03. 2018:

 

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky