• Fakultní škola
    PedF Univerzity Karlovy
  • Fakultní škola
    PedF Univerzity Karlovy

Celodopolednní kurz OCHRANA ČLOVĚKA

Kategorie:
Publikováno: 21.5.2019
Autor: pz

Ještě jednou pro jistotu upozorňujeme rodiče i žáky, že se zítra – čili ve středu – pro 1. – 5. ročník,  a pozítří – ve čtvrtek – pro 6. – 9. ročník – koná plánované školní branné cvičení Ochrana člověka za mimořádných událostí. Sestává především z venkovních praktických činností, proto tomu přizpůsobte všichni svůj oděv a obuv!

Cvičení se koná za každého alespoň částečně přijatelného počasí. Žáci se ráno před osmou hodinou normálně sejdou ve svých kmenových třídách. Bez přezouvání. Další činnost řídí odborná smluvní organizace.

Přejeme všem účastníkům mnoho pozitivních a užitečných zážitků 🙁  :-/  🙂 .

Anglie 2019

Kategorie:
Publikováno: 14.5.2019
Autor: pz

Náš školní poznávací zájezd do Anglie je od dnešního rána již v Londýně, vše probíhá normálně, počasí nám přeje. 🙂

(Pokračování textu…)

POLOPATĚ

Kategorie:
Publikováno: 30.4.2019
Autor: pz

Ve středu před Velikonocemi jsme u nás ve škole spolu s Českou televizí natáčeli reportáže pro pořad Polopatě.

(Pokračování textu…)

Výsledek zápisu do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

Kategorie:
Publikováno: 15.4.2019
Autor: ir

Ředitel Základní školy a mateřské školy Ústavní, Hlivická 1/400, Praha 8 Bohnice, podle ustanovení §46, odst. 2, písm. e), §183 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění oznamuje tímto výsledky řízení přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019 – 2020:

(Pokračování textu…)

Zápis do 1. tříd proběhl

Kategorie:
Publikováno: 9.4.2019
Autor: pz

Děkujeme všem rodičům za důvěru v naši školu, doufáme, že se všem, kteří k nám přišli, u nás líbilo a že přijdou do naší školy i 2. září  🙂 .

Všechny děti, jejichž rodiče nežádali o odklad, jsou přijaté, někteří ještě musí pouze doplnit podle předchozí dohody podkladové materiály.

(Pokračování textu…)

Zápis do 1. tříd

Kategorie:
Publikováno: 28.3.2019
Autor: pz

(Pokračování textu…)

Lyžařský kurz 8. tříd 2019

Kategorie:
Publikováno: 21.3.2019
Autor: pz

Na začátku března jsme byli na lyžařském kurzu v Krkonoších, na Benecku. Byl to velmi pěkný a vydařený pobyt, nejlepší, jaký jsme za poslední roky zažili !!! 🙂

(Pokračování textu…)

Třídní schůzky, Rada rodičů.

Kategorie:
Publikováno: 8.3.2019
Autor: pz

Dobrý den,

upozorňujeme rodiče na Radu rodičů SRPŠ dne 18.3.2019 a na třídní schůzky dne 21.3.2019 v tradičních časech i prostorách – 17.00 1. stupeň, 18.00 – 2. stupeň.

(Pokračování textu…)

Vydávání zápisového lístku ke studiu na SŠ pro šk. rok 2019/2020

Kategorie:
Publikováno: 4.3.2019
Autor: rk

Zápisový lístek

bude vydáván v kanceláři vých. poradkyně (1. p.) v následujících termínech:

5. 3. (út) – 16.45–17.15
7. 3. (čt) – 16.00-17.00
14. 3. (čt) – 16.00-17.00
(Pokračování textu…)

Příběhy – konečný výsledek práce

Kategorie:
Publikováno: 14.2.2019
Autor: pz

Příběhy našich sousedů jsou hotové a připravené společně s ostatními projekty jiných škol na veřejnou prezentaci!

(Pokračování textu…)

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky