Všeobecná deklarace lidských práv

Každoroční seminární práce žáků devátých tříd v rámci hodin občanské výchovy, zamyšlení, úvaha, referát apod. o vybraném článku ze Všeobecné deklarace lidských práv, (UDHR), prvního a základního světového dokumentu o lidských právech ( OSN – 10.12.1948).

Ve fotogalerii je několik ukázek z archivovaných prací našich žáků a jména autorů. Je to opravdu pouze vzorek, čímž se omlouváme všem, kteří zde nejsou uvedeni.

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky