Adventní návštěva v kostele v Bohnicích.

Kategorie:
Publikováno: 6.12.2012
Autor: pz

Dostali jsme od pana faráře ze starých Bohnic milé pozvání k předvánoční návštěvě římskokatolického kostela sv. Petra a Pavla. Mnozí žáci z devátých tříd byli v bohnickém kostelíčku poprvé. Poslechli jsme si povídání o historii tohoto velmi starého poutního místa a dostali základní informace o křesťanských tradicích. Bylo to určitě poučné.
(Pokračování textu…)

Koncert ve třídě 6.A

Kategorie:
Publikováno: 5.12.2012
Autor: pz

Odpoledne v úterý 4.12.2012 pořádala třída 6.A v naší hudebně malý interní koncert. Vystoupili všichni, kdo na něco umějí zahrát a polovina třídy zazpívala ostatním sborově. Bylo to hezké. Děkujeme šikovným žákyním za uspořádání akce a těšíme se na příští!!!
(Pokračování textu…)

Basketbal mladší žáci.

Kategorie:
Publikováno: 7.11.2012
Autor: pz

V turnaji mladších žáků obsadili naši chlapci hezké 3. místo.
(Pokračování textu…)

Příběh naší lípy – celopražský projekt o stromech kolem nás.

Kategorie:
Publikováno: 30.10.2012
Autor: pz

Všichni žáci z naší 5.C se pustili do celoročního projektu o stromech kolem nás. Můžete se podívat na webový odkaz, kam jsme zatím s tímto krásným a zajímavým projektem došli my u nás ve škole. Viz zelený stromeček na mapce. PS: Ve středu 31.10.2012 jsme vysadili novou lípu – jako NÁŠ POZDRAV budoucím generacím… :-))
(Pokračování textu…)

Podzimní prázdniny v ZŠ

Kategorie:
Publikováno: 19.10.2012
Autor: pz

Přejeme všem žákům ZŠ a jejich rodičům příjemné podzimní prázdniny ve čtvrtek a pátek 25.-26.10. a klidné – již devadesáté čtvrté – výročí trvání naší republiky v neděli 28.10.2012.
(Pokračování textu…)

Příspěvek na SRPŠ ZŠ 2012 – 13.

Kategorie:
Publikováno: 7.10.2012
Autor: pz

Vážení rodiče, příspěvek na jednu RODINU v ZŠ byl Radou rodičů SRPŠ ZŠ schválen, stejně jako loni, ve výší Kč 400,- . Pokud jste nesložili příspěvek hotově na třídních schůzkách, můžete jej poslat individuálně po svém dítěti svému třídnímu učiteli a ten jej předá do kanceláře. Můžete i převodem na č. účtu SRPŠ : 209 543 399 / 800. Zpráva příjemci – jméno dítěte. Děkujeme !!! Ředitelství ZŠ Ústavní.

Rada rodičů a třídní schůzky ZŠ v říjnu 2012.

Kategorie:
Publikováno: 14.9.2012
Autor: ir

Rada rodičů ZŠ se koná v pondělí 1.10.2012 v 18.00 ve sborovně. Třídní chůzky ve čtvrtek 4.10. – od 17.00 hodin 1. stupeň, od 18.00 hodin 2. stupeň. Srdečně zveme všechny rodiče!!
(Pokračování textu…)

Druhý týden ve škole.

Kategorie:
Publikováno: 10.9.2012
Autor: pz

Normální vyučování dle rozvrhu a plánu práce!! Jídelna ZŠ denně od 11.30 do 14.00, školní družina 6.30 – 17.00, mateřská škola také 6.30 – 17.00. POZOR !!! O D C H O D Y a vyzvedávání dětí ze školní družiny už pouze Z A D N Í M východem, t.j. naproti vchodu do tělocvičen!!
(Pokračování textu…)

Budoucí prvňáčci.

Kategorie:
Publikováno: 22.8.2012
Autor: pz

Vážení rodiče letošních prvňáčků, ve složení a obsazení Vašich letošních tříd se zatím nic nemění, platí informace z června t.r. Sejdeme se 3.9.2012 v 8.15 hodin před budovou ZŠ, bez přezouvání a bez aktovek, zdržíte se asi do půl desáté. Hezký školní rok všem!!
(Pokračování textu…)

Sportovní den v pondělí 25.6.2012

Kategorie:
Publikováno: 12.7.2012
Autor: pz

V pondělí dne 25.6.2012 proběhl ve sportovním areálu školy po celé dopoledne tradiční školní sportovní den pro všechny žáky. Akce se konala za příjemného počasí a v dobré náladě. Díky hlavnímu pořadateli panu učiteli Petrovi a také všem ostatním pedagogům a žákům za organizaci a aktivní účast!! Přejeme všem krásné léto a na shledanou v září!!!
(Pokračování textu…)

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky