Tandemová výuka na naší škole

Kategorie:
Publikováno: 21.3.2018
Autor: rk

V tomto školním roce se naše škola zapojila do tzv. Šablon vyhlášených MŠMT. Mimo jiné jsme se rozhodli v rámci tohoto projektu vyzkoušet v předmětech fyzika, chemie a tělesná výchova možnosti tzv. tandemové výuky. Tedy výuky, kdy jsou v hodině přítomni dva vyučující a jejich výklad a spolupráce se vzájemně prolínají.

V prvním pololetí zažili tuto formu výuky v hodinách fyziky paní učitelky Z. Kamarádové žáci 6. a 7. tříd (viz informace ve školním časopise Ústavník). Na přelomu školního roku probíhá tandemová výuka v 8. ročnících a to v kombinaci předmětů fyzika – chemie za spolupráce paní učitelek Z. Kamarádové a J. Stehnové.

Pro tandemovou výuku dvou různých vyučovacích předmětů bylo důležité najít společná témata, která se v daném ročníku probírají v obou předmětech současně. Možnosti zapojit do vyučování dva učitele využíváme zejména v hodinách, kdy lze do výkladu zařadit více demonstračních či žákovských experimentů (např. Fyzikální procesy – změny skupenství, Kovy a jejich vedení elektrického proudu). Kdy je možné nahlédnout dané učivo různými úhly pohledu jednotlivých předmětů (Atom, elektrický náboj). A také v hodinách laboratorních prací (Měření teploty a pH kapalin, Vedení elektrického proudu v kapalinách, Elektrolýza).

Vyučující i žáci se shodují na pozitivech tandemové výuky, která umožňuje lepší spád hodiny, realizaci více pokusů během jedné vyučovací jednotky a tím větší zpestření a názornost učiva pro žáky. Ti mají k dispozici více učitelů v případě potřeby konzultace, řešení problémů, kontroly, dotazů apod. Děti zbytečně nečekají a mohou v hodinách pracovat svým tempem. Tandemová výuka mimo jiné poskytuje žákům jedinečnou možnost vidět spolupráci dvou dospělých lidí, jejich komunikaci, vzájemné doplňování, upřesňování informací. Výklad učiva za současného pohledu obou předmětů pomáhá žákům utvořit si ucelenější představy dané problematiky.

Zdeňka Kamarádová

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky