Lyžařský kurz 8. tříd 2019

Kategorie:
Publikováno: 21.3.2019
Autor: pz

Na začátku března jsme byli na lyžařském kurzu v Krkonoších, na Benecku. Byl to velmi pěkný a vydařený pobyt, nejlepší, jaký jsme za poslední roky zažili !!! 🙂

(Pokračování textu…)

Třídní schůzky, Rada rodičů.

Kategorie:
Publikováno: 8.3.2019
Autor: pz

Dobrý den,

upozorňujeme rodiče na Radu rodičů SRPŠ dne 18.3.2019 a na třídní schůzky dne 21.3.2019 v tradičních časech i prostorách – 17.00 1. stupeň, 18.00 – 2. stupeň.

(Pokračování textu…)

Vydávání zápisového lístku ke studiu na SŠ pro šk. rok 2019/2020

Kategorie:
Publikováno: 4.3.2019
Autor: rk

Zápisový lístek

bude vydáván v kanceláři vých. poradkyně (1. p.) v následujících termínech:

5. 3. (út) – 16.45–17.15
7. 3. (čt) – 16.00-17.00
14. 3. (čt) – 16.00-17.00
(Pokračování textu…)

Příběhy – konečný výsledek práce

Kategorie:
Publikováno: 14.2.2019
Autor: pz

Příběhy našich sousedů jsou hotové a připravené společně s ostatními projekty jiných škol na veřejnou prezentaci!

(Pokračování textu…)

Fyzika netradičně

Kategorie:
Publikováno: 21.1.2019
Autor: rk

MALÉ TANDEMY

Předvánoční období zpestřili žáci 9. B svým mladším spolužákům ze čtvrtých ročníků. Na středu 19/12 připravili program zaměřený na získání a rozšíření jejich poznatků přírodovědy. (Pokračování textu…)

Přijímací řízení na SŠ a učeb. obory ve šk. roce 2018/2019

Kategorie:
Publikováno: 14.1.2019
Autor: rk

(PRO ŠK. ROK 2019/2020)

Termíny odevzdání přihlášek a konání přijímacích zkoušek (Pokračování textu…)

6.A zdraví do Indonésie!

Kategorie:
Publikováno: 7.1.2019
Autor: pz

6.A zdraví do Indonésie!

(Pokračování textu…)

Podporujeme technickou výchovu a řemesla

Kategorie:
Publikováno: 16.12.2018
Autor: rk

Naše škola se aktivně snaží podporovat v žácích zájem o vědu a techniku mnoha způsoby. Máme i přes výrazné finanční nároky zachovánu praktickou dílenskou výuku, kde se žáci seznamují se základy opracování dřeva, plastů a kovů. (Pokračování textu…)

Týden ve škole se záchranáři

Kategorie:
Publikováno: 10.12.2018
Autor: pz

 

Celý první prosincový týden byl v rámci PREVENTIVNÍHO PROGRAMU naší školy věnován akci „Když umíš, zachráníš“. Všichni žáci, od prvních tříd až po deváťáky, měli možnost absolvovat pod vedením profesionálních záchranářů ze vzdělávací společnosti Záchranáři kurz první pomoci.

(Pokračování textu…)

Konzultace rodič – žák – učitel

Kategorie:
Publikováno: 5.12.2018
Autor: rk

Vážení rodiče,
nabízíme Vám prostor pro setkání s Vámi a s Vaším dítětem na konzultačních dnech u nás ve škole. Formát setkání rodič – žák – učitel vidíme jako ideální pro podporu a rozvoj dítěte a spolupráci nás všech. Zároveň přímou účast Vašeho dítěte necháváme na Vašem, popřípadě jeho rozhodnutí. (Pokračování textu…)

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky