Anglie 2019

Kategorie:
Publikováno: 14.5.2019
Autor: pz

Náš školní poznávací zájezd do Anglie je od dnešního rána již v Londýně, vše probíhá normálně, počasí nám přeje. 🙂

(Pokračování textu…)

POLOPATĚ

Kategorie:
Publikováno: 30.4.2019
Autor: pz

Ve středu před Velikonocemi jsme u nás ve škole spolu s Českou televizí natáčeli reportáže pro pořad Polopatě.

(Pokračování textu…)

Výsledek zápisu do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

Kategorie:
Publikováno: 15.4.2019
Autor: ir

Ředitel Základní školy a mateřské školy Ústavní, Hlivická 1/400, Praha 8 Bohnice, podle ustanovení §46, odst. 2, písm. e), §183 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění oznamuje tímto výsledky řízení přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019 – 2020:

(Pokračování textu…)

Zápis do 1. tříd proběhl

Kategorie:
Publikováno: 9.4.2019
Autor: pz

Děkujeme všem rodičům za důvěru v naši školu, doufáme, že se všem, kteří k nám přišli, u nás líbilo a že přijdou do naší školy i 2. září  🙂 .

Všechny děti, jejichž rodiče nežádali o odklad, jsou přijaté, někteří ještě musí pouze doplnit podle předchozí dohody podkladové materiály.

(Pokračování textu…)

Zápis do 1. tříd

Kategorie:
Publikováno: 28.3.2019
Autor: pz

(Pokračování textu…)

Lyžařský kurz 8. tříd 2019

Kategorie:
Publikováno: 21.3.2019
Autor: pz

Na začátku března jsme byli na lyžařském kurzu v Krkonoších, na Benecku. Byl to velmi pěkný a vydařený pobyt, nejlepší, jaký jsme za poslední roky zažili !!! 🙂

(Pokračování textu…)

Třídní schůzky, Rada rodičů.

Kategorie:
Publikováno: 8.3.2019
Autor: pz

Dobrý den,

upozorňujeme rodiče na Radu rodičů SRPŠ dne 18.3.2019 a na třídní schůzky dne 21.3.2019 v tradičních časech i prostorách – 17.00 1. stupeň, 18.00 – 2. stupeň.

(Pokračování textu…)

Vydávání zápisového lístku ke studiu na SŠ pro šk. rok 2019/2020

Kategorie:
Publikováno: 4.3.2019
Autor: rk

Zápisový lístek

bude vydáván v kanceláři vých. poradkyně (1. p.) v následujících termínech:

5. 3. (út) – 16.45–17.15
7. 3. (čt) – 16.00-17.00
14. 3. (čt) – 16.00-17.00
(Pokračování textu…)

Příběhy – konečný výsledek práce

Kategorie:
Publikováno: 14.2.2019
Autor: pz

Příběhy našich sousedů jsou hotové a připravené společně s ostatními projekty jiných škol na veřejnou prezentaci!

(Pokračování textu…)

Fyzika netradičně

Kategorie:
Publikováno: 21.1.2019
Autor: rk

MALÉ TANDEMY

Předvánoční období zpestřili žáci 9. B svým mladším spolužákům ze čtvrtých ročníků. Na středu 19/12 připravili program zaměřený na získání a rozšíření jejich poznatků přírodovědy. (Pokračování textu…)

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky