Co všechno neodnes’ čas aneb polytechnická výchova u nás

Kategorie:
Publikováno: 8.10.2017
Autor: rk

Na jaře a v létě školního roku 2016/17 se naši žáci setkali s množstvím aktivit v rámci polytechnické výchovy a přírodovědného vzdělávání (fyziky) – viz dále článek uvnitř….

Poslední aktualita – zážitkové dopoledne u nás ve škole. Viz odkaz:

https://www.zelenypruh.cz/aktuality/remeslomanie-zazitkove-dopoledne-pro-zaky-zakladnich-skol

 

V pracovních činnostech žáci získávají dovednosti při opracovávání různých materiálů, zapojování elektrických obvodů apod. Dozvídají se základní teoretické znalosti v příslušných oborech a dle možností navštěvují akce, kde se o řemeslech mohou dozvědět informace přímo od odborníků. V tomto pololetí se například dne 24. února žáci 8.B zúčastnili propagační akce ne Novoměstské radnici „Řemesla živě“. Hoši si dle vlastního zájmu mohli vyzkoušet řadu řemesel – truhláře, sochaře, elektrikáře … Ti nejzručnější si dokonce spájeli blikačku.

V rámci volby povolání navštěvujeme zejména s osmými ročníky (aby měli dostatek času pro rozmyšlení) střední školy a odborná učiliště, kde se mimo setkání s nabízenými studijními obory dozvědí i podmínky ke studiu. Tentokrát jsme 3. března zavítali do SŠSE Novovysočanská. Je běžné, že na této škole studenty zaujme zejména obor mediální techniky, ale neméně zajímavý a praktický je i obor zabezpečovací techniky a další.

Další akcí, kterou zúčastnění žáci a žákyně velice chválili, byla akce Akademie řemesel Zelený pruh dne 1. dubna Podívej, co umí tesař! Nejprve si měli žáci uvědomit strom řemesel v jejich rodině. Ukázalo se, že řada dětí neví, co jejich příbuzní (ba i rodiče) dělají za profesi a tak horečně využívali přítele po telefonu. Následně byli rozděleni do dvou týmů a postupně si vyzkoušeli základní tesařské a truhlářské dovednosti. Práci s různými druhy hoblíků, varianty spojování dřeva, atd.

Nedílnou součástí výuky pracovních činností je finanční gramotnost. V letošním roce se nám podařilo získat pro naše žáky zdarma odborně vedené projekty „Škola odpovědného spotřebitele 2017“ společnosti AISIS. S tématy Nákupy mimo kamenné obchody pro žáky 8. ročníků a Spotřebiteleské úvěry pro žáky 9. ročníků. Žáci se dozvěděli formou projektového dopoledne řadu praktických informací v těchto oblastech.

S taji fyziky se mohli seznámit nejen žáci druhého, ale i prvního stupně v rámci školního Pikantního dne – Fyzika s tužkou a papírem. Kdy jsme pomocí jednoduchých pomůcek studovali těžiště, optiku, proudění vzduchu aj.

Řada žáků aktivně přispívá ke zpestření hodin fyziky a k rozšíření vědomostí a dovedností v tomto předmětu prací nad rámec základních povinností – připravují si referáty, PC prezentacemi, předvádějí spolužákům řadu experimentů apod. Za tuto práci a také práci vynaloženou na přípravu a reprezentaci školy ve fyzikálních a technických soutěžích patří všem těmto aktivním žákům poděkování a pochvala. Někdy mohou být smutní, že nezískají první místa. Je třeba konstatovat, že i když přípravě věnují mnoho ze svého volného času, v pokusových soutěžích a soutěžích technické zručnosti je velká konkurence a obvodní kolo fyzikální olympiády je obvykle velmi obtížné. Naštěstí si soutěžící žáci většinou i při zdánlivém neúspěchu uvědomují, že se naučili mnoho nového, co zúročí v budoucnu a neztrácí chuť do další práce.

V posledních letech připravovali velmi propracované pokusy s profesionálním vysvětlením jevů zejména Nicol Bočínská z 9.C a Michal Venta ze 7.B.

Velmi kvalitní práce vznikají v rámci dobrovolných i povinných projektů.

Zdeňka Kamarádová

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky