Fyzikální projekty

Na naší škole má projektová výuka mnohaletou tradici. V předmětu fyzika byla využívána již na počátku jejího boomu. (historie projektové výuky – odkaz: zdenka-projekty.bdnet.cz)

Naši bývalí žáci si mohou zavzpomínat na svoje práce z výuky paní učitelky Kamarádové (roz. Pinkavové) na stránkách zdenka-projekty.bdnet.cz

Později se všeobecně s projekty „roztrhl pytel“ a slovem projekt se v současnosti pomalu označuje i to, že si dojdete koupit rohlík k snídani, že ve škole přečtete referát, dokonce jedna firma v elektronické stavebnici místo slova obvod užívá slova projekt.

Školním projektem by měl být označována práce žáků, při které něco delší dobu pozorují, zkoumají, zpracovávají informace nebo něco vyrábějí k danému tématu. Následně zpracují k pozorování či výrobku dokumentaci a nejdůležitější částí projektu je prezentace výsledků své práce na veřejnosti (např. před spolužáky). clanky.rvp.cz/clanek/c/ZVFA/211/CELOSKOLNI-PROJEKT—SVETLO.html

Náročnost projektů se odvíjí od věku a zkušeností dětí. Témata prací se nejčastěji odvíjí od témat probíraného učiva. Naši žáci 6. ročníků obvykle formou projektů zpracovávají téma čas či jiné fyzikální veličiny a jejich měřící přístroje.

V 7. a 8. ročnících se nejčastěji zabývají využitím sil a přeměn energií – jednoduché stroje či hudební nástroje.

proj_f_1

V 9. ročnících bývají nejatraktivnější témata – zdroje elektrické energie či vesmír – viz. článek Mezinárodní konference o elektrárnách.

 

Projektová výuka fyziky

Projekty žáků realizované v hodinách fyziky v měsíci řijen 2014.
V rámci výuky fyziky pracovali žáci během měsíce října na projektech:

  1. A –  Měření času
  2. A, B – Hejblátko aneb jednoduché stroje

Úkolem projektů bylo vyrobit funkční výrobek, zpracovat k němu dokumentaci a prezentovat svou práci před spolužáky.

DSCF5989

DSCF5990


Vel117mi úspěšným reprezentantem naší školy v celorepublikové fyzikální soutěži Vím proč je Daniel Ryjant (žák 9. B). Úkolem účastníků soutěže je vytvořit video, kde předvedou a objasní zvolené fyzikální děje. Na internetu můžete vidět Danielova videa s objasněním funkce a účinků magnetické kreslící tabulky, karteziánku, mikrovlnných vln. Za svou vědeckou práci byl oceněn i pořadateli soutěže a měl možnost navštívit centrálu Skupiny ČEZ.

Jsme rádi, že na naší škole studují žáci, kteří se aktivně věnují ve svém volném čase poměrně náročným oblastem lidského poznání a přejeme Danielovi mnoho dalších úspěchů.

 

PROJEKTY 2017

V druhém pololetí školního roku 2016/17 se žáci zúčastnili dobrovolných projektů Odvážné vajíčko,  kde bylo úkolem pustit syrové vejce z výšky cca 3m, aniž by se rozbilo.

Dalším projektem, kde se prokázala nápaditost a hlavně technická zručnost dětí měl téma Mechanické vozítko či Hydraulické zařízení. Žáci sestrojili důmyslné mašinky, dokonce i hydraulickou ruku, kterou obdivovali i další pedagogové na víkendovém semináři učitelů fyziky.

6. třídy měly jako povinný projekt za úkol vyrobit Výroba hodin. Vyrobily a předvedli činnost různých typů hodin. Oceňuji, že po letech se letošní žáci při výrobě slunečních hodin nezaměřili jen na vzhled, ale do jednoho si dali práci s tím, jak je nastavit, aby správně fungovaly. Také svíčkové hodiny neměly čas vyznačený pouze fixou, ale objevily se i takové, které v sobě měly vtisknuté broky. I přesýpací (či přelévací) hodiny měly nápaditá řešení a velmi vkusné zpracování – téměř profesionální. Letošní žáci zaslouží většinově pochvalu za zodpovědný přístup k splnění projektu a kvalitně odvedené práci.

Povinný projekt 8. ročníků Hudební nástroje a fyzika mohli žáci řešit i během pracovních činností – výrobou hudebního nástroje. Mnohé výrobky ať již ze školní dílny či z domácí práce měly nápad, vtip i pěkný vzhled. V loňském roce řada žáků osmých ročníků odhodila ostych a před spolužáky předvedla hru na hudební nástroje, které se věnují profesionálně. I letos se našli tací, kteří se nebáli zahrát na klavír a vysvětlit jeho funkci či upozornit na zajímavosti s ním související. Oceňuji také přístup děvčat a chlapců, kteří přijali mou výzvu, nechť k projektu přistoupí s trochou recese a složili písničku s fyzikální tématikou, kterou před třídou zazpívali či zarepovali.

Zdeňka Kamarádová

 

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky