Výsledek zápisu do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

Kategorie:
Publikováno: 15.4.2019
Autor: ir

Ředitel Základní školy a mateřské školy Ústavní, Hlivická 1/400, Praha 8 Bohnice, podle ustanovení §46, odst. 2, písm. e), §183 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění oznamuje tímto výsledky řízení přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019 – 2020:

Bylo pozastaveno správní řízení u těchto žádostí o odklad  školní docházky:

8, 11, 12, 17, 31, 59, 64

do doby dodání všech podkladů k udělení rozhodnutí.

Všichni ostatní žáci byli přijati. Mezi přijatými žáky  jsou i ostatní žáci s odkladem školní docházky.

Zveřejněním se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí, za oznámená. Přijatým uchazečům nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, ale zákonný zástupce může požádat o jeho vydání.

 

 

 

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky