Vydávání zápisového lístku ke studiu na SŠ pro šk. rok 2019/2020

Kategorie:
Publikováno: 4.3.2019
Autor: rk

Zápisový lístek

bude vydáván v kanceláři vých. poradkyně (1. p.) v následujících termínech:

5. 3. (út) – 16.45–17.15
7. 3. (čt) – 16.00-17.00
14. 3. (čt) – 16.00-17.00

Zápisový lístek

  • slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole?/li>
  • musí být vydán základní školou do 15. 3. 2019, a to do rukou zákonného zástupce žáka
  • Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět.
    To neplatí v případech, kdy:
    uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na střední škole, kde byl přijat na základě kladného odvolání;
    uchazeč již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání na „klasické” střední škole (nevztahuje se na ně § 62 nebo § 88 školského zákona).

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky