Fyzika netradičně

Kategorie:
Publikováno: 21.1.2019
Autor: rk

MALÉ TANDEMY

Předvánoční období zpestřili žáci 9. B svým mladším spolužákům ze čtvrtých ročníků. Na středu 19/12 připravili program zaměřený na získání a rozšíření jejich poznatků přírodovědy.

Dvou až tříčlenné skupiny deváťáků si připravily patnáctiminutový program pokusů, kvízů, hádanek či soutěží zaměřený na vybrané téma (čas, hmotnost, délka, objem, teplota a magnetismus). Bylo tak 9 stanovišť, které během tří vyučovacích hodin navštívili skupinky žáků 4. A, B a C, aby se od svých starších spolužáků přiučili novým dovednostem a poznatkům.

Akce měla přínos jak pro žáky nižšího stupně, tak pro žáky devátého ročníku. Ti tak měli možnost předávat znalosti nabyté v hodinách fyziky i při samostudiu. Příprava na vystoupení pro mnohé znamenala zdokonalit se ve fyzice, plánování činnosti, promýšlení metod výuky atd. Žáci se setkali s novými úkoly, jako je organizování práce na svém stanovišti, předávání informací, zodpovědnosti za skupinky mladších spolužáků, schopnosti vydržet opakovat svůj výstup pro několik skupin. Přínosné bylo i poučit se z chyb či reakcí čtvrťáků a postupně vylepšovat svůj výstup. V neposlední řadě také vydržet a „neodfláknout“ své vystoupení do poslední skupiny.

FYZIKA VŠEMI SMYSLY

Jako odměna žákům 9. B za prosincové vystoupení pro čtvrté ročníky byl dvouhodinový program RNDr. Věry Koudelkové, Ph.D. z KDF MFF UK, realizovaný v pátek 11/1 – Fyzika všemi smysly, který se skládá z přibližně 20 fyzikálních experimentů a jejich vysvětlení.

Žáci se během něj seznámili s taji UV a IČ záření, s možnostmi USB mikroskopu, principem indukčních kamen. Připomněli si, jak je to s tlakem (fakírské lůžko), podtlakem či přetlakem (raketa). Proměřili si svoji sílu, zahráli si na neobvyklé hudební nástroje, popili neobvyklých limonád apod.

Naše škola spolupracuje s katedrou didaktiky fyziky MFF UK již řadu let. Zmiňme například Pohádkovou fyziku – výukový program RNDr. Jitky Houfkové, Ph.D. pro mateřské školy, výše zmíněné vystoupení pro starší ročníky Fyzika všemi smysly, či další specializované interaktivní přednášky v budově naší školy nebo přímo na MFF (např. Vědohraní, Kroužek fyziky). Spolupracujeme nejen s vyučujícími katedry, na různých meziškolních projektech, ale i se studenty učitelství fyziky formou studentských praxí, tandemové výuky i přednášek studentů našim žákům.

Zdeňka Kamarádová

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky