Podporujeme technickou výchovu a řemesla

Kategorie:
Publikováno: 16.12.2018
Autor: rk

Naše škola se aktivně snaží podporovat v žácích zájem o vědu a techniku mnoha způsoby. Máme i přes výrazné finanční nároky zachovánu praktickou dílenskou výuku, kde se žáci seznamují se základy opracování dřeva, plastů a kovů.

 

Letos jsme vstoupili do projektu MŠMT „Polytechnická hnízda“, která nabízejí žákům základních škol seznámit se se základními dovednostmi v oblasti polytechnické výuky v dílnách středních škol a učilišť. Abychom umožnili našim žákům získat poznatky nad rámec mechanické výuky obrábění materiálů, navázali jsme v rámci projektu spolupráci se SŠSE a VOŠ Novovysočanská v Praze 9, kde se naši žáci 7. a 8. ročníků učí programování PLC systémů, Arduina či dovednostem pájení tištěných spojů apod.

 

 

 

 

 

Již několikátým rokem se naši žáci účastní soutěže v řemeslné zručnosti, kterou pořádá SPŠS Betlémská v Praze 1 – Kostka. Soutěží se v co nejpřesnějším zhotovení hrací kostky z duralu s přesností na desetiny milimetru. Každoročně se nám podaří získat velmi pěkná umístění. I v letošním roce z celkem 93 soutěžících obsadili nejlepší z našich žáků první desítku: 5. místo Michal Venta z 9. B, 8. místo Josef Šplíchal z 8. B a 10. místo Karel Malák z 8. C. Všem zúčastněným žákům a žákyním děkujeme za snahu co nejlépe reprezentovat naši školu.

 

 

 

 

Každoročně v rámci pracovních činností navštěvujeme některé ze středních škol či učilišť, abychom jim pomohli vytvořit si konkrétní představy pro budoucí volbu povolání. Letos jsme se žáky 8. ročníků navštívili Akademii řemesel SŠt Praha 4, kde se nejen dozvěděli, jaké studijní obory mohou na této škole studovat, ale měli možnost vyzkoušet si řadu dovedností. Hoši si zkusili sestavit a namontovat sifon k umyvadlu jako instalatéři, pracovat jako montéři suchých staveb. Jako zedníci zjistili, že není jednoduché nahazovat maltu ani postavit správně model domku. Pro zpestření si zkusili ovládat drony a svou zručnost při sestavování vozítka z lega. Na závěr setkání obdrželi žáci od této SŠ dokonce dárky.

 

 

RNDr. Zdeňka Kamarádová

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky