Fotografování tříd + další informace

Kategorie:
Publikováno: 31.5.2018
Autor: pz

 

Vážení rodiče,

v pondělí 04.06. a v úterý 05.06.2018 se uskuteční ve škole, tak jako pokaždé na konci školního roku, tradiční fotografování tříd a skupin spolužáků za účelem zhotovení vzpomínkových papírových fotografií, určených výhradně  pro Vás a pro Vaše děti.

Pokud by někdo z Vás – nebo Vaše dítě – neměl o fotografování zájem, sdělte, prosím, toto své rozhodnutí třídnímu učiteli a informujte také své dítě, aby vědělo, že se akce sice zúčastní, ale nebude se fotografovat.

Informace o ceně:

foto třídy                                                               –  45,- Kč

skupiny spolužáků                                           à  – 30,- Kč

 

V souvislosti s výše uvedenými informacemi pro zákonné zástupce našich žáků a v návaznosti na inovovanou legislativu EU – Všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR – dále sdělujeme rodičům, že INFORMOVANÝ SOUHLAS rodičů ke zpracovávání a evidenci osobních údajů žáků zašle škola v písemné papírové podobě co nejdříve každému zákonnému zástupci s prosbou o schválení, resp. podepsání.

Nechceme však celou tuto náročnou agendu uspěchat a snažíme se, abychom měli ve shodě s Vámi, vážení rodiče, v tomto souhlasu všechny potřebné a důležité údaje, použitelné pro co nejdelší období školní docházky Vašeho dítěte k nám do školy.

Děkujeme Vám všem za spolupráci a pochopení.

Vaše škola.

GDPR – zákonní zástupci dětí

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky