Přijetí žáků do 1. tříd od září 2018

Kategorie:
Publikováno: 16.4.2018
Autor: ir
Výsledek řízení přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

Ředitel Základní školy a mateřské školy Ústavní, Hlivická 1/400, Praha 8 Bohnice, podle ustanovení § 46, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění  oznamuje tímto výsledky řízení přijetí k základnímu vzdělávání:

Všichni žáci byli přijati.

Mezi  přijatými žáky k základnímu vzdělávání jsou i žáci s odkladem školní docházky.

Zveřejněním  se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí, za oznámená. Přijatým uchazečům nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, ale zákonný zástupce může požádat o jeho vydání.

(Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání dostává zákonný zástupce v písemné podobě.)

Předpokládáme otevření 3 prvních tříd s cca 23 žáky.

V Praze dne 16. 4. 2018

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky