Půda nad zlato

Kategorie:
Publikováno: 13.11.2017
Autor: pz

Text a foto z výukového programu “Půda nad zlato”. Tento program byl součástí předmětu pracovní činnosti pro 6. ročník. Konal se pro 6.C – 17.10. 2017 a pro 6.A 10.11.2017.

Tématem je půda – jak vzniká, z čeho se skládá, jaké má vlastnosti, kdo v ní žije.

Žáci pracují se vzorky různých typů a druhů půd. Skupiny žáků si daly do misek vzorky půdy z různých míst školní zahrady (dle vlastního výběru). Pomocí speciální sondy napojené na mikroskop a převedené do počítače už mohli žáci sledovat, co žije v půdě.

Fotografie ukazují odběr půdního vzorku pomocí tzv. půdní sondy. Jedná se o kovovou tyč, která má z jedné strany po své celé délce otvor – rýhu. Na zarážení sondy do půdy se podíleli všichni žáci, práce s kladivem jim šla od ruky. Sondu se snadno podařilo zarazit až po okraj a rovněž bez velkých potíží byla vytažena, aby si posléze mohli všichni prohlédnout profil půdy na naší školní zahradě.

Zjistili jsme, že tmavá část půdního profilu je tvořena půdou, která byla na školní zahradu navezena a později zarostla trávou. Spodní část vzorku tvoří štěrk. V půdní sondě vrstva, která byla zcela dole je velmi úzká a tvoří ji béžový jíl.
Žáci se rozdělili do skupinek a sbírali vzorky půdy pro pozorování sondou s mikroskopem. Zvětšili jsme si slimáka a sledovali, jak se snaží co nejrychleji utéci ze záběru na obrazovce počítače. Děti nasbíraly žížaly, jedny z nejdůležitějších půdních živočichů.

I když bylo poměrně chladno a chvilkami i padal mírný deštík, byla to zábava jak pro děti, tak pro nás učitele i pro vedoucí projektu, která pro naše žáky výukový program připravila.

 

 

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky