Volitelné, nepovinné a zájmové útvary

Kategorie:
Publikováno: 18.11.2006
Autor: ustavni

Volitelné, nepovinné a zájmové útvary a další aktivity pro žáky v rámci školy, školní družiny a školního klubu v roce 2006/2007

Volitelné předměty od 7. do 9. ročníku:

 • Praktikum ČJ
 • Informatika
 • Administrativa
 • Konverzace AJ
 • Cvičení z matematiky – 9. ročník
 • Cvičení z českého jazyka – 9. ročník
 • Sportovní hry
 • Výtvarné činnosti
 • Praktikum matematiky
 • Praktikum informatiky

Nepovinné předměty:

 • Praktické činnosti – pro 2. ročník
 • Sportovní hry – pro 4. ročník

Dále škola zajišťuje v rámci vyučování bezplatně:

 • Zdravotní tělocvik
 • Nápravné čtení – péče o žáka s SPU (na 1.stupni)

Zájmové aktivity v rámci školní družiny:

 • Taneční kroužek
 • Pracovně-výtvarný kroužek
 • Sportovní kroužek
 • Kroužek vaření
 • Počítače
 • Florbal
 • Keramika (platí se zvlášť)

Zájmové aktivity v rámci školního klubu:

 • Keramika (platí se zvlášť) – bez omezení věku
 • Výpočetní technika
 • Míčové hry, florbal – od 4. ročníku
 • Francouzština – pro starší žáky

Další aktivity pro žáky naší školy:

 • Cyklus „Mládež a kultura“ – dopolední divadelní a hudební představení (KD Krakov, KD Ládví, Salesiánské divadlo, Divadlo K. Hackera v Kobylisích, atd.)
 • Klub mladého diváka – podvečerní představení pro žáky II. stupně v divadlech v centru Prahy
 • Klub mladého čtenáře – odebírání knih za výhodnou cenu (KMČ)
 • Angličtina pro 1. a 2. třídy – jazyková agentura Camberwell
 • Školní česká a anglická knihovna
 • Školní soutěže ve zpěvu (Školní Superstar), recitaci (Pražské poetické setkání – bývalé Pražské vajíčko)
 • Tradiční šachový turnaj
 • Sběr léčivých bylin, sběr papíru, třídění odpadu
 • Výstavy ve vlastní „Galerii pod schody“
 • Spolupráce s DDM Prahy 8 – účast na olympiádách, sportovních soutěžích, protidrogová prevence
 • Spolupráce s Městskou policií – přednášky k dopravní výchově
 • Spolupráce s Policií ČR – přednášky v rámci prevence kriminality, projekt Ajax pro 2. a 3. třídy
 • Dopravní výchova – návštěva dopravního hřiště Nad Rokoskou
 • Organizování škol v přírodě, školních výletů, lyžařských kurzů
 • Tradiční týdenní poznávací zájezd do Anglie pro 7. – 9. ročník s ubytováním v rodinách
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční jarmark
 • Sportovní den
 • Exkurze – muzea, galerie, ZOO, Botanická zahrada v Troji atd.

V Praze dne 18. září 2006

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky