Informace pro rodiče k možnosti podat žádost o odklad povinné školní docházky

 

Pokud máte dojem, že Vaše dítě ještě není dostatečně připraveno na školu, přineste rovnou k  zápisu Vašeho dítěte do školy žádost o odklad povinné školní docházky. Vzor žádosti je možné stáhnout na www.zs-ustavni.cz.

Pokud o odklad žádáte, je třeba podle  Školského zákona č. 561/2004 Sb. § 37 odst. 1 doložit písemnou žádost zákonného zástupce dítěte doporučujícím posouzením

  1. školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, pedagogické centrum apod.)
  2. odborného lékaře (např. pediatr, logoped apod.) nebo klinického psychologa

Můžete se obracet na Pedagogicko-psychologickou poradnu v Praze 8, Glowackého 6/555 (areál ZŠ Glowackého) – tel. 286 882 368, 286 585 191.

Můžete využít služeb i jiných poraden.

 

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky