Červnové rozloučení s vědou a technikou

Kategorie:
Publikováno: 20.7.2016
Autor: rk

1.6.2016

Již v rámci školního Pikantního dne technicky zaměření zájemci navštívili Stanici techniků (Pod Juliskou, Dejvice).Seznámili se zde s nabídkou kroužků. Shlédli modely železnice, tramvajových linek a výrobky dětí z kroužků – plastikoví, letečtí, automodeláři, dřevodílna, lego, elektrotechnika, šití aj.

Největší nadšení přinesla možnost zajezdit si na osmi proudé autodráze, která je dlouhá 40m a jezdí se na ní republikové i mezinárodní závody.

draha


 

6.6.2016

Žáci 8. a 9. ročníků měli možnost navštívit akci pořádanou ČVUT pro žáky ZŠ – „Zajímá tě, co je uvnitř?“. Po úvodním seznámení o možnostech studia a vyžití studentů ČVUT jsme měli možnost pozorovat strukturu různých látek a materiálů pomocí mikroskopů.

Další aktivitou bylo zhotovení balzového házedla, což byla dříve zcela běžná chlapecká dovednost, dnes je tato zručnost atraktivitou. Na závěr jsme uspořádali závody házedel.


 

15.6.2016

I v letošním roce měli žáci 9. ročníků v rámci projektu v předmětu fyzika společnou Konferenci. Tentokrát na téma „Vesmírná CK“

Úkolem projektu bylo vypracovat katalog cestovní kanceláře na určenou planetu a zajímavosti ve vesmíru, které může turista cestou pozorovat. Dále zhotovit model dané planety v určeném měřítku. Posledním bodem byla společná prezentace práce obou tříd.

Je smutnou skutečností, že se tentokrát našla řada jedinců, kteří v závěru 9. ročníku odmítli podat jakýkoli výkon nebo velmi minimální.

Naopak práce těch, kteří se rozhodli do úkolu pustit a nesnížit svoji laťku, byly vynikající. Tito žáci odvedli velmi kvalitní práce, jejich katalogy a modely měli i grafické a umělecké zpracování na velmi dobré úrovni. Jedna ze skupin si dala i práci s vytvořením funkčního mechanického modelu Slunce-Země-Měsíc. Oceňuji dále, že se žáci nebáli vnést do zpracování katalogu či počítačové prezentace vlastní pohled, nápaditost, vtip a originalitu. Děkuji za kvalitně odvedenou práci a přeji všem, aby je tvůrčí aktivita provázela i dalším životem.


 

16.6.2016

Závěrečným rozloučením s vědou a technikou pro děti s aktivním zájmem o fyziku bylo shlédnutí fyzikálního představení ÚDIFu (Úžasného DIvadla Fyziky). Při němž měli možnost vidět řadu atraktivních experimentů i s odborným vysvětlením.

 

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky