Výsledky zápisu do 1. tříd – přijetí pro školní rok 2016/2017

Kategorie:
Publikováno: 18.2.2016
Autor: ir

Ředitel Základní školy a mateřské školy Ústavní, Hlivická 1/400, Praha 8 Bohnice, podle ustanovení § 46, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění oznamuje tímto výsledky řízení přijetí k základnímu vzdělávání:

V seznamu přijatých žáků k základnímu vzdělávání jsou i žáci s odkladem školní docházky. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí, za oznámená. Přijatým uchazečům nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, ale zákonný zástupce může požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání dostává zákonný zástupce v písemné podobě.

Po dokončení řízení o odkladech školní docházky předpokládáme otevření 3 prvních tříd.

Přijatí žáci jsou pod tímto registračním číslem:

1 16 40 61 75 93 108
2 17 41 62 76 94 109
3 18 42 63 77 95 110
4 19 43 64 78 96 111
5 20 44 65 79 97 112
6 31 45 66 80 98 114
7 32 46 67 81 99
8 33 47 68 82 100
9 34 48 69 83 101
10 35 49 70 84 102
11 36 50 71 85 104
12 37 51 72 86 105
14 38 52 73 91 106
15 39 53 74 92 107

Správní řízení pozastaveno u reg. čísel 13, 103, 113.

Rodiče POZOR!

První schůzka pro rodiče je ve středu 15. června 2016 v 17 hodin v budově

školní jídelny.

Přijďte všichni – dostanete informace o organizaci prvního dne v září,

o školní kuchyni a školní družině, kroužcích, pomůckách do školy apod.

Dozvíte se, do které 1. třídy bude Vaše dítě chodit i jméno třídního učitele.

Na všechny se těší paní učitelky a vedení školy.

 

V Praze dne 18. 2. 2016

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky