Výsledek řízení přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2015/2016

Kategorie:
Publikováno: 26.2.2015
Autor: ir

Výsledky zápisu do 1. třídy pro šk. rok 2015-2016

Výsledek řízení přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2015/2016

Ředitel Základní školy a mateřské školy Ústavní, Hlivická 1/400, Praha 8  Bohnice, podle ustanovení § 46, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění  oznamuje tímto  výsledky řízení přijetí k základnímu vzdělávání:

Přijatí žáci jsou pod tímto registračním číslem:

1           16           31         46      81           98

2           17           32         47      82           99

3           18           33         48      83           100

4           19           34         57      84           101

5           20           35         58      85           102

6           21           36         59      86           103

7           22           37         61      87           104

8           23           38         73      88           105

9           24           39         74      91           107

10         25           40         75      92           121

11         26           41         76      93

12         28           42         77      94

13         29           43         78      95

14         30           44         79      96

15         97           45         80

V seznamu přijatých žáků k základnímu vzdělávání jsou i žáci s odkladem školní docházky.

Správní řízení pozastaveno u reg. č. 27

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí, za oznámená. Přijatým uchazečům nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, ale zákonný zástupce může požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání dostává  zákonný zástupce v písemné podobě.

Po dokončení řízení o odkladech školní docházky předpokládáme otevření 3 prvních tříd s cca 23 žáky.

Rodiče POZOR!
První schůzka pro rodiče je  ve středu 10. června 2015 v 17 hodin v budově školy

(2. patro – učebna hudební výchovy ).

Přijďte všichni – dostanete informace o organizaci prvního dne v září, o školní kuchyni a školní družině, kroužcích, pomůckách do školy apod.

Dozvíte se, do které 1. třídy bude Vaše dítě chodit i jméno třídního učitele.

Na všechny se těší paní učitelky a vedení školy.

V Praze dne 27. 2. 2015

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky

 • Nabídka fotografování

  Vážení rodiče, ve Vaší škole proběhne v pondělí 19.3. fotografování dětí do dárkového souboru Dvojportrét. Sada a zvolené pozadí je k nahlédnutí níže. Jedná se o sady fotografií s portrétem …Více informací »
 • Návrat 7. tříd z lyžařského výcviku

  Z důvodu virové epidemie se žáci 7. tříd vrátili z lyžařského výcviku již  ve čtvrtek 1.3.2018. Po vyúčtování a uzavření celé akce dostanou všichni účastníci veškeré informace. Děkujeme za pochopení.Více informací »
 • Výdej přihlášek na SŠ

  Výdej přihlášek na SŠ a víceletá gymnázia bude probíhat v týdnu od 5.2.2018 do 9.2.2018.Více informací »
 • Přihlášky na střední školy 2018

  Vážení rodiče a žáci, chtěli bychom Vás upozornit na nutnost podat přihlášku na střední školu nejpozději do 1.3.2018. Bližší informace získáte na stránce výchovného poradenství.Více informací »
 • Žáci sobě

  V minulém roce jsme se žáky sedmých až devátých tříd v hodinách pracovního vyučování řešili, jakým profesím se věnují jejich rodiny.Více informací »
 • Sbírka pro Bulovku

  Oznamujeme všem, že dobročinná sbírka na nákup cytoskopu pro dětskou chirurgii Nemocnice Na Bulovce vynesla Kč 7717,-. Děkujeme všem dárcům, peníze byly naším SRPŠ odeslány na účelový účet nemocnice.Více informací »