Výsledek řízení přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2015/2016

Kategorie:
Publikováno: 26.2.2015
Autor: ir

Výsledky zápisu do 1. třídy pro šk. rok 2015-2016

Výsledek řízení přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2015/2016

Ředitel Základní školy a mateřské školy Ústavní, Hlivická 1/400, Praha 8  Bohnice, podle ustanovení § 46, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění  oznamuje tímto  výsledky řízení přijetí k základnímu vzdělávání:

Přijatí žáci jsou pod tímto registračním číslem:

1           16           31         46      81           98

2           17           32         47      82           99

3           18           33         48      83           100

4           19           34         57      84           101

5           20           35         58      85           102

6           21           36         59      86           103

7           22           37         61      87           104

8           23           38         73      88           105

9           24           39         74      91           107

10         25           40         75      92           121

11         26           41         76      93

12         28           42         77      94

13         29           43         78      95

14         30           44         79      96

15         97           45         80

V seznamu přijatých žáků k základnímu vzdělávání jsou i žáci s odkladem školní docházky.

Správní řízení pozastaveno u reg. č. 27

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí, za oznámená. Přijatým uchazečům nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, ale zákonný zástupce může požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání dostává  zákonný zástupce v písemné podobě.

Po dokončení řízení o odkladech školní docházky předpokládáme otevření 3 prvních tříd s cca 23 žáky.

Rodiče POZOR!
První schůzka pro rodiče je  ve středu 10. června 2015 v 17 hodin v budově školy

(2. patro – učebna hudební výchovy ).

Přijďte všichni – dostanete informace o organizaci prvního dne v září, o školní kuchyni a školní družině, kroužcích, pomůckách do školy apod.

Dozvíte se, do které 1. třídy bude Vaše dítě chodit i jméno třídního učitele.

Na všechny se těší paní učitelky a vedení školy.

V Praze dne 27. 2. 2015

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky