Žížaly obecné

Kategorie:
Publikováno: 19.2.2015
Autor: pz

V ekologickém praktiku žáci pozorovali vnější stavbu těla žížaly obecné.

V ekologickém praktiku žáci 6.A pozorovali při laboratorních pracech vnější stavbu těla žížaly obecné (Lumbricus terrestris) a její životní projevy.

Obr. č. 1 – živé žížaly obecné, připravené pro pozorování.

Obr. č. 2 – žáci si na lavice připravili velké filtrační papíry – to byl prostor připravený pro hlavní pozorovaný objekt – žížaly. Dále měli žáci k dispozici lupy. Úkolem žáků bylo prohlédnout si vnější znaky těla žížaly obecné okem i lupou. Měli rozpoznat jednotlivé články jejího těla, opasek, rozlišit přední a zadní část těla žížaly. Výsledky pozorování žáci nakreslili a popsali do připraveného pracovního listu.

Obr. č. 3 – další úkol, který na žáky čekal, bylo sledovat změny v chování žížaly obecné při osvětlení a zatemnění.

Obr. č. 4 – posledním úkolem žáků bylo zjistit, co pomáhá žížale v pohybu, co je slyšet při pohybu žížaly obecné po filtračním papíře a vysvětlit proč k tomu dochází.

Výsledky pozorování žáci zapsali do pracovního listu.

Nakonec je nutné dodat, že se každý žák se svoji žížalou rozloučil a všichni jsme laboratorní práce přežili ve zdraví. Žížaly si již užívají v žížaláriu :-).

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky