6.A v Přírodovědecké fakultě UK Praha.

Kategorie:
Publikováno: 12.2.2015
Autor: pz

Návštěva v Chlupáčově muzeu v PřFUK na Albertově (6.A – v rámci předmětu přírodopis a ekologické praktikum)

Obr. č.1. Jedná se o muzeum historie Země, které nás zavedlo na celých 60 minut do pravěku.

Muzeum není na plochu velké, ale jsou zde umístěny velmi zajímavé exponáty.

Obr. č.2. Před prohlídkou je třeba se pořádně posilnit, protože cesta sem nám dala zabrat, cestovali jsme celých 45 minut MHD. Nasvačili jsme se ve výukovém sále.

Obr. č.3. Proč se muzeum jmenuje Chlupáčovo? To je jedna z otázek, které měli žáci 6.A vyplnit v pracovním listu. Odpovědí na tuto otázku začalo naše putování historií Země. Správnou cestu nám ukazoval a vše zajímavé o exponátech vysvětlil odborný průvodce pan Mazuch.

Obr. č. 4. Expozice muzea je řazena chronologicky, podle vývojových úseků života na Zemi. Začíná přehledem vývoje vesmíru a vzniku Země. Exponáty, které jsme si prohlíželi, jsou umístěny ve skleněných vitrínách. Mezi nejstarší zde patří např. první stromatolity. Mohli jsme si prohlédnout i malý meteorit.

Obr. č. 5. Z období prvohor jsou zde umístěny originální exponáty – trilobiti. Dozvěděli jsme se, že právě z tohoto období je v muzeu největší množství exponátů. Možná právě proto, že drtivá většina z těchto exponátů pochází z oblasti Barrandien, což je geologicky a paleontologicky významná lokalita mezi Prahou a Plzní, jak nám vysvětlil náš průvodce.

Obr. č. 6. Dalšími neméně zajímavými exponáty jsou fosilie výtrusných rostlin – období karbonu (období prvohor).

Obr. č. 7. Ve skleněné vitríně na nás útočila obří pravěká stonožka Arthropleura, která dorůstala do délky až 2 metry. Dozvěděli jsme se také proč. Bylo to způsobeno obrovským množstvím kyslíku v pravěké atmosféře.

Obr. č. 8. Nedaleko býložravé stonožky (období karbonu) se na nás díval přes sklo vitríny šavlozubý tygr Smilodon z období třetihor.

Obr. č. 9. Mesozoikum je odborný název pro období druhohor. Zde jsme si mohli prohlédnout exponáty – fosilie nahosemenných rostlin. Významní zástupci živočišné říše v tomto období byli Amoniti. Překvapily nás jejich velké rozměry.

Obr. č. 10. Je čas poznatky zaznamenat do pracovního listu.

Obr. č. 11. Velikost čelisti nejmenšího mamuta čtvrtohor překvapila nás všechny.

Obr. č. 12. Loučíme se s dinosaurem Carnotaurem (největší exponát muzea) a děkujeme našemu odbornému průvodci.

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky