Volno pro žáky ZŠ v červnu 2013.

Kategorie:
Publikováno: 23.4.2013
Autor: pz

Ředitel školy vyhlašuje dle školského zákona volno pro žáky ZŠ v týdnu 24.-28.6.2013. Podrobně uvnitř článku!!

   Volno pro děti vyhlašuje škola z důvodů technické a prostorové přípravy na dlouho plánovanou velkou letní stavební akci "Zateplení budov školy".

Viz:  Aplikace – Veřejné zakázky
.

   Vysvědčení bude vydáno žákům v pátek dne 21.6.2013. Provoz ukončí i školní jídelna.

   Školní družina bude otevřena i poslední týden června v čase 6.30 – 17.00 hodin pro žáky 1. – 5. ročníků, pro "nedružinové" děti bez poplatku v čase, jako by bylo jejich vyučování.
 
   Děkujeme všem za pochopení těchto opatření!
  
   Stavební práce na fasádách a střechách budou probíhat samozřejmě ještě i po letních prázdninách, ale výměna oken v prostorách pro pobyt dětí v budově bude, doufáme, tou dobou již hotova.

   (Původně MČ schválená a plánovaná velká rekonstrukce interiérů školní kuchyně a jídelen se z provozních důvodů  odkládá na nejbližší příští termín.) 

 
    Ještě jednou děkujeme všem rodičům za pochopení těchto opatření a těšíme se na shledanou s našimi  žáky v září v nové škole!!

    Všichni pracovníci školy.  

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky