Školní družina v roce 2012 – 2013

Kategorie:
Publikováno: 12.6.2012
Autor: pz

Platby za využívání školní družiny ve školním roce 2012-2013 – viz dále.

Na základě § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a na základě vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

  stanovuji úplatu za využívání školní družiny a školního klubu

  při ZŠ a MŠ Ústavní

 ve školním roce 2012/2013

 

 v základní výši 300,- Kč za dítě na jeden měsíc.

 

Od úplaty bude osvobozena fyzická osoba, na kterou se od 31. 8. 2012 vztahují výjimky dle novely ze dne 17. 8. 2012vyhláška o zájmovém vzdělávání. Uvedenou skutečnost je nutné prokázat písemným dokladem řediteli školy, resp. vedení ŠD.

 

Úplata za měsíce září až prosinec je splatná do konce 9. kalendářního měsíce, za období leden až červen je splatná do konce 1. kalendářního měsíce, pokud se zákonný zástupce nedohodne s vedením školy jinak.

V Praze dne 1. 9. 2012

Mgr. Petr Zmek, ředitel školy.

Fotogalerie:

Chodíme ven... Naše zvířátka a vozidla houpací... Naše houpačky.
Na hřišti ne ve škole. Bohnický pahorek. Lezecká opičárna ..
A ještě jinde v Bohnicích... Výtvarný Kroužek VYDRA a jeho lampiony. ;
; ; Do areálu Léčebny chodíme za zvířátky...
; ; ;
; Jedeme do hvězdárny na kopci Ládví! A už sedíme a posloucháme povídání o Měsíci.
Pan Petr Adámek - nejmenší hvězdář v Čechách. U dalekohledu... ;
Ďáblická hvězdárna. celodružinová soutěž o nejhezčího draka. ;
; ; ;
A tady jsme v ZOO Praha, máme to blízko. ; ;
Ježek ušatý v zimě nespí... Malujeme ježky ušaté... Tak takhle žijeme v naší družině.. To byl jen vzoreček obrázků z podzima a zimy 2009-2010. Děkujeme paním vychovatelkám za to, že s námi pořád něco vymýšlejí!! Nashledanou u nás v ŠD!

Admin menu
[ Upravit ]

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky

 • Nabídka fotografování

  Vážení rodiče, ve Vaší škole proběhne v pondělí 19.3. fotografování dětí do dárkového souboru Dvojportrét. Sada a zvolené pozadí je k nahlédnutí níže. Jedná se o sady fotografií s portrétem …Více informací »
 • Návrat 7. tříd z lyžařského výcviku

  Z důvodu virové epidemie se žáci 7. tříd vrátili z lyžařského výcviku již  ve čtvrtek 1.3.2018. Po vyúčtování a uzavření celé akce dostanou všichni účastníci veškeré informace. Děkujeme za pochopení.Více informací »
 • Výdej přihlášek na SŠ

  Výdej přihlášek na SŠ a víceletá gymnázia bude probíhat v týdnu od 5.2.2018 do 9.2.2018.Více informací »
 • Přihlášky na střední školy 2018

  Vážení rodiče a žáci, chtěli bychom Vás upozornit na nutnost podat přihlášku na střední školu nejpozději do 1.3.2018. Bližší informace získáte na stránce výchovného poradenství.Více informací »
 • Žáci sobě

  V minulém roce jsme se žáky sedmých až devátých tříd v hodinách pracovního vyučování řešili, jakým profesím se věnují jejich rodiny.Více informací »
 • Sbírka pro Bulovku

  Oznamujeme všem, že dobročinná sbírka na nákup cytoskopu pro dětskou chirurgii Nemocnice Na Bulovce vynesla Kč 7717,-. Děkujeme všem dárcům, peníze byly naším SRPŠ odeslány na účelový účet nemocnice.Více informací »