Rada rodičů SRPŠ, TS ZŠ a vyúčtování SRPŠ.

Kategorie:
Publikováno: 4.5.2011
Autor: pz

V pondělí 9.5.2011 se konala ve sborovně ZŠ pravidelná schůzka Rady rodičů SRPŠ ZŠ, účast rodičů byla 92% členů Rady! Ve čtvrtek 12.5. se konaly třídní schůzky ZŠ. Děkuji všem rodičům a pedagogům za spolupráci!!! Ředitel školy.

Vyúčtování pokladny a dalších financí SRPŠ , květen 2011.

Rada rodičů ZŠ a MŠ Ústavní
 Hlivická 1/400
181 21 Praha 8 – Bohnice
9.5.2011
       
Stav účtu v ČS k poslednímu výpisu ze dne 13.4.2011 192 272,69 Kč
Pokladna:
Zůstatek hotovosti z posledního vyúčtování 4.10.2010 13 050,00 Kč
Vklady:
1. 4.2.2011 vklad hotovosti ( výběr kartou z účtu ) 50 000,00 Kč
CELKEM 63 050,00 Kč
Výdaje:
1. 15.9.2010 pí.uč.E.Kalaidzidu – ŠVP 4.A, B, C 2 904,00 Kč
2. 21.12.2010 pí.hosp.Rygerová – Vánoční jarmark 1. – 9. třídy 8 622,00 Kč
3. 22.2.2011 p.řed.Zmek – doplatek lyžařského kurzu 40 049,00 Kč
4. 25.2.2011 pí.vych.Skřivanová- pomůcky pro ŠD 2 987,00 Kč
5. 4.3.2011 pí.hosp.Rygerová – odměny za soutěže 1 820,00 Kč
6. 28.3.2011 pí.uč.Koubová – ŠVP 1.B 1 037,00 Kč
CELKEM 57 419,00 Kč
Stav pokladny k 5.5.2011 5 631,00 Kč
Běžný účet:
Vklady:
1. 8.10.2010 Příspěvky rodičů SRPŠ 145 200,00 Kč
2. 21.12.2010 p.Puškin, fi.IMMORENT BOHEMIA – sponzorský dar 50 000,00 Kč
CELKEM 195 200,00 Kč
Platby faktur:
1. 15.10.2010 Ostraha a přeprava peněz SRPŠ – fi. b.i.g. FM service s r.o.  866,00 Kč
2. 18.2.2011 Sportovní náčinní do tělocvičny 4 304,00 Kč
3. 22.3.2011 Volejbalové míče 7kusů 3 280,00 Kč
4. 28.3.2011 Výtvarné potřeby pro školní družinu 11 173,00 Kč
5. 10.4.2011 Přednášky "Zdravý životní styl" 6.-9. třídy 2 400,00 Kč
6. 12.4.2011 Hokejky florbal, kužely, míče 4 730,00 Kč
CELKEM 26 753,00 Kč
Úroky běžného účtu za období  8.10.2010 – 13.4.2011 11,36 Kč
Bankovní poplatky za období  8.10.2010 – 13.4.2011 1 789,00 Kč
                                                           Za Radu školy 
                                                           Robert KATZ – pokladník

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky