Schůzka nové školské rady.

Kategorie:
Publikováno: 4.11.2010
Autor: ZSuManager

Dne 3.11.2010 se konala ve škole schůzka školské rady v souladu s § 167zák. č. 561/2004 Sb.

Přítomni:

pan Michal Pivoňka, volený zástupce rodičů ZŠ
pan Bohuslav Karvánek, volený zástupce pedagogů ZŠ, předseda rady
pan Tomáš Purnoch, jmenovaný zástupce zřizovatele školy – MČ Praha 8

Přizván na jednání:

pan Petr Zmek, ředitel školy  

Program jednání:

1.  Výsledky doplňovacích voleb do školské rady dne 7.10.2010.
2.  Schválení výroční zprávy školy za školní rok 2009-2010.
3.  Schválení autoevaluační zprávy školy za roky 2007-2010.
4.  Informace o doplňcích školního řádu.
5.  Informace ředitele školy o plánovaných akcích ve škole – rekonstrukce sociálních zařízení, rekonstrukce školní kuchyně a jídelny, zateplení budov a výměna oken v celém areálu.

V Praze dne 3.11.2010.       Mgr. Bohuslav Karvánek,        předseda školské rady

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky