Upozornění pro rodiče – bezpečnost dětí.

Kategorie:
Publikováno: 25.10.2010
Autor: pz

Vážení rodiče! Vzhledem k aktuálnímu průběhu případu zmizelé žákyně Aničky z blízké ZŠ Na Šutce upozorňuje škola, odbor školství Prahy 8 a vedení MČ Praha 8 na možné hrozící nebezpečí ohrožení zdraví či života dětí na odlehlých místech, ve sklepních a technických prostorách všeho druhu či při pohybu venku po setmění. Naše škola dělá pro bezpečí pobytu Vašich dětí v době vyučování maximum. Dbejte, prosím, i Vy o to, aby se Vaše děti ve svém volném čase pohybovaly mimo riziková místa.

Sledujte, prosím, kdy se Vaše děti vracejí ze školy, kudy chodějí a s kým. Aktualizujte si, prosím, své telefonní kontakty na TU, školu, školní družinu… Ze školní družiny pouštíme samotné děti pouze s písemným souhlasem rodičů, tak, jak je zavedeno. Jinak předáváme děti pouze rodičům či dohodnutým osobám, pokud se rodič výjimečně zdrží ve městě či v zaměstnání, počkáme, dítě jiné osobě nevydáváme!

V Praze 25.10.2010.                           Ředitel školy.

Vzhledem k průběhu případu Aničky Janatkové upozorňujeme občany městské části na propuštění osmkrát trestně stíhaného muže podezřelého z jejího zmizení. Tento muž byl zadržen v panelovém domě v Praze 8 a je možný jeho další pohyb na území Prahy 8. Vzhledem k okolnostem doporučujeme rodičům dbát zvýšené opatrnosti a své děti upozornit na odlehlá místa s minimálním pohybem osob, technické a sklepní prostory panelových domů a pohyb venku po setmění. Městská část poskytuje od začátku případu Policii ČR veškerou součinnost.

Josef Nosek

Starosta Městské části Praha

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky