Mezinárodní zkoušky – British Council

Kategorie:
Publikováno: 20.10.2009
Autor: pz

Děkujeme všem rodičům za zájem o schůzku s Britskou radou na půdě školy dne dne 8.10.09. Chcete svým dětem umožnit získání certifikátů AJ v rámci mezinárodních zkoušek Starters, Movers, Flyers, KET for Schools, PET for Schools ?? Co tedy dělat dále…

Co dál:

  1) Pro přípravu žáků na ústní část zkoušky nabízí Britská rada rodilého mluvčího, který by dojížděl do školy. Skupina musí mít 6-10 dětí.

Přípravný kurz tvoří 10 lekcí po 45 min. za paušální cenu Kč 2000,- ( platba B.radě ).

  2) Pro seznámení s písemnou částí zkoušky nabízí škola bezplatně pro žáky 4.-5. tříd blok 5 nadstandardních
hodin
s naším učitelem, úterý 6. vyuč. hodinu,
 t.j. 12.45 – 13.30.

 Zájemci – hlaste se u svého učitele AJ !!

  3) Starší žáci budou probírat formy písemných zkoušek v hodinách AJ.
  http://www.cambridgeesol.org/resources/learner/

      A N K E T A !!

   Pokud máte zájem o výše uvedené , zúčastněte se, prosím, ankety – viz Anketa, na webu školy. A to co nejdříve!!

     Děkujeme za spolupráci, ředitelství školy.

  V Praze dne 20.10.2009.

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky