Zápis č. 1 ze zasedání rady školy

Kategorie:
Publikováno: 14.11.2006
Autor: ustavni

Zápis č. 1 ze zasedání rady školy dle zákona 561/400 sb. dne 27. 3. 2006

Dne 27. 3. 2006 svolal ve znění zákona ředitel školy Mgr. Petr Zmek úvodní schůzku školské rady ZŠ a MŠ Ústavní. Schůzky se zúčastnili všichni volení a jmenovaní členové školské rady ZŠ a MŠ Ústavní. Rada je tříčlenná tak, jak rozhodl zřizovatel školy – MČ Praha 8. Jejími členy jsou:

paní Bibiana Fuchsová, volená za rodiče dětí ZŠ

paní Marie Gebauerová, volená za pedagogy ZŠ

pan Jan Lukavský, místostarosta MČ Praha 8, jmenovaný zřizovatelem.

Jednotlivé body jednání rady, úkoly, závěry, diskuse:

Volba předsedy rady – zvolena pí M. Gebauerová
Volba místopředsedy rady – zvolena pí B. Fuchsová

Rada požádala ředitele školy o to, zda by se schůzky rady mohly konat i v budoucnu na půdě školy a zda by pan ředitel mohl radě poskytovat servis jako tajemník rady.

Rada schválila jednací řád rady – viz příloha
Rada projednala a schválila školní řád ZŠ a MŠ Ústavní, který škola vyhlásila ke dni 1. 5. 2005.
Rada projednala a schválila pravidla, která jsou součástí školního řádu ZŠ a MŠ Ústavní, pro hodnocení výsledků vzdělávání (klasifikační řád).
V diskusi byla probrána následující témata:
· pozice školy v regionu,

· problémy školy – peníze na platy, údržba všech budov a sportovišť,

· spolužití s Gymnáziem Ústavní – odliv nejlepších žáků do osmi a šestiletých středních škol,

· budoucí tvorba školního vzdělávacího programu, koncepce školy, výhledy do budoucnosti „obecních“ škol.

Školská rada požádala ředitele školy, aby pro příští jednání předložil radě svou koncepci-vizi rozvoje školy s přihlédnutím k tvorbě vlastního školního vzdělávacího programu. Členové rady vyjádřili prostřednictvím pana místostarosty Jana Lukavského všestrannou podporu škole a panu řediteli v jeho snaze o udržení dosažené kvality práce školy.

Příští schůzku bude svolávat dle potřeby předseda rady, nejpozději však na podzim t.r.

V Praze dne 30. 3. 2006

Zapsal: Mgr. Petr Z m e k
Mgr. Marie G e b a u e r o v á , v.r. předseda školské rady

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky

 • Nabídka fotografování

  Vážení rodiče, ve Vaší škole proběhne v pondělí 19.3. fotografování dětí do dárkového souboru Dvojportrét. Sada a zvolené pozadí je k nahlédnutí níže. Jedná se o sady fotografií s portrétem …Více informací »
 • Návrat 7. tříd z lyžařského výcviku

  Z důvodu virové epidemie se žáci 7. tříd vrátili z lyžařského výcviku již  ve čtvrtek 1.3.2018. Po vyúčtování a uzavření celé akce dostanou všichni účastníci veškeré informace. Děkujeme za pochopení.Více informací »
 • Výdej přihlášek na SŠ

  Výdej přihlášek na SŠ a víceletá gymnázia bude probíhat v týdnu od 5.2.2018 do 9.2.2018.Více informací »
 • Přihlášky na střední školy 2018

  Vážení rodiče a žáci, chtěli bychom Vás upozornit na nutnost podat přihlášku na střední školu nejpozději do 1.3.2018. Bližší informace získáte na stránce výchovného poradenství.Více informací »
 • Žáci sobě

  V minulém roce jsme se žáky sedmých až devátých tříd v hodinách pracovního vyučování řešili, jakým profesím se věnují jejich rodiny.Více informací »
 • Sbírka pro Bulovku

  Oznamujeme všem, že dobročinná sbírka na nákup cytoskopu pro dětskou chirurgii Nemocnice Na Bulovce vynesla Kč 7717,-. Děkujeme všem dárcům, peníze byly naším SRPŠ odeslány na účelový účet nemocnice.Více informací »