Přírodovědná přednáška – žáci žákům.

Kategorie:
Publikováno: 21.1.2013
Autor: pz

Ve středu 9.1.2013 přednášeli žáci 9. tříd svým mladším spolužákům z 5. tříd své referáty o základních životních podmínkách na Zemi – o vodě, světle a teplu. Páťáci si odnesli z přednášky řadu nových informací. Děkujeme paní učitelce a žákům!
(Pokračování textu…)

Jarní prázdniny v ZŠ

Kategorie:
Publikováno: 16.1.2013
Autor: pz

Jarní prázdniny v ZŠ budou v termínu 18.2. – 24.2.2013. Školní kuchyně nevaří. Školní družina je v ZŠ Dolákova, P8 – Bohnice.
(Pokračování textu…)

Zápis do 1. tříd

Kategorie:
Publikováno: 15.1.2013
Autor: ir

Vážení rodiče, termín zápisu do 1. tříd naší školy je úterý 5.2. 2013 od 14 do 18 hodin. Kriteria PŘIJÍMÁNÍ najdete v kategorii DOKUMENTY – DOWNLOAD – ke stažení. Rádi bychom přijali všechny vážné zájemce o naši školu, ale nemůžeme z prostorových důvodů slibovat nemožné. Ještě upřesňujeme, že letos otvíráme tři 1. třídy v ZŠ, cca po 25 dětech, v podstatě stějně jako v minulých letech.
(Pokračování textu…)

Zápis do 1. tříd ZŠ – současný stav.

Kategorie:
Publikováno: 15.1.2013
Autor: pz

Vážení rodiče, od září 2013 otvíráme 3 první třídy po cca 25 žácích. Z prostorových důvodů NELZE PŘIJMOUT vůbec děti mimo Prahu 8 a ani všechny zapsané děti z NESPÁDOVÝCH ULIC P-8 (momentálně asi 14 dětí-počty se mění). Po aplikování platných kriterií proběhne ve škole ve čtvrtek 14.2.2013 od 8.30 hod. rukou členů školské rady vylosování asi cca 14 číselných kódů dětí z kriteria č. 3, které škola již přijmout nebude moci. Konkrétní zákonné zástupce bude škola neprodleně kontaktovat. Děkujeme všem za pochopení vážení rodiče, na Vašich spádových školách v našem regionu je dostatek volných míst!! Zveřejněno: 11.2.2013, 15.30 hod.

(Pokračování textu…)

Konzultační hodiny v ZŠ ve čtvrtek 10.1.2013

Kategorie:
Publikováno: 8.1.2013
Autor: pz

Konzultační hodiny ve čtvrtek 10.1.2013 probíhají v kabinetech nebo třídách, v čase 17.00-19.00, případně i později dle individuální dohody, nejpozději však do 20.00 hodin.

(Pokračování textu…)

Den otevřených dveří v ZŠ. Konzultace pro rodiče ZŠ.

Kategorie:
Publikováno: 4.1.2013
Autor: pz

Středa 9.1. – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – viz dále a ve čtvrtek 10.1. jsou KONZULTACE PRO RODIČE 17.00-19.00!!
(Pokračování textu…)

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky