Pravidelné akce školy

 Pravidelné akce školy

+ aktualizováno  průběžně dle aktuálního plánu, zájmu a možností

 • Šachový turnaj – prosinec
 • Školou chodí Mikuláš – 5. prosince
 • Vánoční dílny, celoškolní akce, letos 12. 12. 2019
 •  Zpívání pod schody, poslední týden před Vánocemi
 • Jarní  dílny – letos dle vlastního zájmu tříd  – před Velikonocemi
 • Školní výlety a pětidenní pobyty v přírodě – po – pá – potřební externisté hrazení z fondu SRPŠ, škola tudíž preferuje z ekonomických (i výchovných) důvodů pobyty více tříd pohromadě, kde se tím také snižují náklady na noční vychovatele a zdravotníky, a to v období duben – květen daného šk. roku, uzávěrka plánů výjezdů v prosinci – lednu daného šk. roku
 • Více než petidenní pobyty organizované školou pouze dle individuální dohody s rodiči konkrétní třídy s plnou účastí rodičů na finanční a personální náročnosti – jde o práci pedagogů a zdravotníků o víkendu dle platných pracovněprávních norem – v dostatečném časovém předstihu, min. 3 měsíce  před plánovaným konáním ) 
 • Lyžařský výcvik 8. třídy – letos 20. – 24. ledna 2020 , garant – pan učitel Salaquarda , Benecko.
 • Tematické pobyty – např. ekopobyty, stmelovací pobyty – potřební externisté zajištění dodavatelem v ceně pobytu – dle možností rodičů a zájmu dětí a třídních učitelů
 • Pobytový zájezd do Anglie, 9. třídy,  z vlastních zdrojů rodičů – zatím v plánu na 11. – 17. května 2020 , garant –  paní učitelka Dobrovolná
 • Olympiády z českého jazyka, matematiky, chemie, fyziky, biologie, dějepisu
 • Matematický klokan – mezinárodní  soutěž
 • Recitační soutěž Pražské poetické setkání (Pražské vajíčko) – únor
 • Pěvecká soutěž Hlas Ústavky – březen
 • Poznávací zájezd OSVĚTIM, KRAKOV – květen, 8. – 9. ročník
 • Sportovní den – červen
 • Projektový den “Pikantní den”, celoškolní akce – duben
 • Projektový celoškolní den  Ochrana člověka za mimořádných událostí – květen
 • Tématické exkurze do středních škol a odborných provozůnejstarší ročníky
 • Jazykové kurzy British Council ve škole s absolvováním mezinárodních jazykových zkoušek
 • Den otevřených dveří pro zájemce o první třídy –  letos 17. 3. 2020
 • Zápis do 1. tříd – letos 2. 4. 2020

Pedagogické rady:

  • 30.8.  2019
  • 18.11.2019
  • 27.1.  2020
  • 20.4.  2020
  • 22.6.  2020

 

Třídní schůzky, rady rodičů a konzultace s rodiči

Rada rodičů SRPŠ pondělí 16.9.2019 18.00
Třídní schůzky čtvrtek  19.9.2019 17.00 1. stupeň
  18.00 2. stupeň

Konzultace

Setkání ve třech

středa + čtvrtek  8. -9. ledna
 2020
 dle objednání
 1. – 2. st.
Rada rodičů SRPŠ pondělí  16.3.2020  18.00
Třídní schůzky čtvrtek  19.3.2020
 17.00 1. st.
   18.00 2. st
Konzultace čtvrtek  21.5.2020
 17.00 1. st.
   18.00 2. st.

 

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích žáků:

 •   úterý        17. března 2020

9.00 – 10.30        fyzické prohlídky školy a návštěva vyučování v 1. třídách
10.30                   dopolední setkání vedení školy s rodiči v posluchárně
16.00                   odpolední setkání vedení školy s rodiči budoucích žáků (kdo nestihl dopoledne)

 

Zápis do 1. ročníku ZŠ

 •  čtvrtek       2. dubna 2020, 14.00 – 18.00 hod.

 

Přijímací řízení na střední školy:

 • dle pokynů MŠMT, resp. kariérového poradce ZŠ –
 • Mgr. Jana Kolková, Mgr. Elen Kalaidzidu 

 

Ředitelská volna:

 • 31.10. – 1.11. 2019

 

Výchovně-vzdělávací oblast   :

 • realizovat a rozvíjet školní vzdělávací program “Naše škola”
 • realizovat čerpání vzdělávacích programů pro pedagogy v rámci ŠABLON II – 2019 – 2021.
 • tandemové vyučování, doučování – Šablony
 • věnovat zvýšené úsilí problémům výchovného poradenství, inkluze a pomoci dětem s handicapy
 • FIE – nový vyučovací předmět ve 2. – 6. ročníku
 • pokračovat v 1. ročníku a v navazujících třídách 1. stupně s metodou matematika podle prof.  Hejného
 • zahájení aktivit v rámci projektu GLOBE, enviromentální, ekologická výchova
 • pokračovat s programy prevence patologických jevů
 • maximálně se soustředit na zdravé a rovnoprávné soužití dětí v třídních kolektivech, nabízet žákům společné stmelovací akce třídních kolektivů i mimo školu
 • v 5, 7. a 9. ročníku připravovat žáky na zkoušky na střední školy
 • pokračovat v užší spolupráci učitelů 1. a 2. stupně
 • propojit více i děti 1. a 2. stupně v projektech a „patronátech“
 • velkou pozornost věnovat otázkám čtenářské gramotnosti
 • začleňovat i děti se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd
 • podpořit zájem o informační technologie na 1. stupni
 • pokračovat dle zájmu žáků a možností školy v realizaci kurzů plavání a lyžování a pobytů v přírodě
 • pobytový zájezd do Anglie
 • plně využívat ve vyučovacím procesu pomůcky (MM projektor, INTERNET, IA tabule, WI-FI sítě…)
 • zajistit pravidelné akce pro děti z mateřské školy Ústavní
 • více prezentovat práci tříd na www. stránkách, budovat i vlastní třídní stránky
 • spolupracovat s pedagogickými a poradenskými institucemi a s veřejností
 • připravit dle zájmu veřejnosti 1 vernisáž ročně v Galerii Pod schody
 • připravovat programy pro děti a rodiče v rámci vánočních a jarních dílen, ke dni otevřených dveří,   k zápisu do 1. tříd, k seznámení s metodou matematika podle Hejného, k seznámení s metodou FIE

Materiálně-technická oblast:

 • postupně vybavovat další prostory školy novým nábytkem
 • do vhodných prostor další IA tabule
 • rekonstruovat zbylé původní sportovní plochy na školním hřišti – projekt je zpracován
 • dokončit rekonstrukci elektroinstalace v budově školy
 • postupně dovyměňovat podlahové krytiny na chodbách školy – 2017 – 2019, splněno
 • využívat nabídky sponzorství třídních a školních akcí za strany rodičů, SRPŠ, využívat sponzorské nabídky rodičů řemeslnických prací pro konkrétní třídy
 • rekonstrukce vybavení počítačové pracovny, dále pracovny chemie a také fyziky – 2017
 • rekonstrukce knihovny – multimediální pracova – 2018
 • rekonstrukce podlahových krytin a značení v tělocvičnách – 2018
 V Praze   září 2019

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky

 • Návštěva Goethe institutu

  V pondělí 18.11.2019 se vydala skupina našich němčinářů z 9.A do německého Goethe Institutu na nábřeží Vltavy kousek za Národním divadlem. Cílem návštěvy bylo zjistit, co všechno tato instituce zájemcům …Více informací »
 • Aktuální odkazy pro naše – Vaše děti… Prevence není nikdy dost.

  Aktuální ODKAZY Policie ČR pro praktické využití a poučení: https://www.policie.cz/clanek/ncoz-informace-rady-doporuceni.aspx https://www.policie.cz/clanek/sayno-celoevropska-kampan-proti-internetovemu-sexualnimu-natlaku-a-vydirani-deti-rekni-ne.aspxVíce informací »
 • Podzimní prázdniny, volno pro žáky

  Připomínáme všem rodičům a  žákům původní informaci ze září pro týden od 28.10 do 1.11. 2019 – – pondělí státní svátek, úterý a středa podzimní prázdniny, čtvrtek a pátek volno …Více informací »
 • První školní den 2019

  Děkujeme všem rodičům našich žáků za důvěru v naši školu. Těšíme se na společné radostné zážitky v novém školním roce !!!Více informací »
 • První školní den 2019

  Milí žáci, vážení rodiče, v pondělí 2.9.2019 se tradičně sejdeme všichni – kromě 1. tříd – v 7.45 hodin před hlavní budovou školy, třídní učitelé – nebo momentálně zastupující učitelé …Více informací »
 • FIE – FEUERSTEINOVA METODA

    FIE – FEUERSTEINOVA METODA. V některých ročnících 1. i 2. stupně zahajujeme po pečlivé roční přípravě skupiny učitelů a školeních od září 2019 týdně jednohodinové vyučování takzvaného Feuersteinova instrumentálního …Více informací »