Pravidelné akce školy

 Pravidelné akce školy

  bude aktualizováno – průběžně dle aktuálního plánu  2018 – 2019

 • Šachový turnaj – prosinec
 • Školou chodí Mikuláš – 5.prosince
 • předvánoční Zpívání pod schody
 • Jarní tvořivá dílna pro všechny – před Velikonocemi
 • školní výlety a pětidenní pobyty v přírodě – po – pá – potřební externisté hrazení z fondu SRPŠ, škola tudíž preferuje z ekonomických (i výchovných) důvodů pobyty více tříd pohromadě, kde se tím také snižují náklady na noční vychovatele a zdravotníky, a to v období duben – květen daného šk. roku, uzávěrka plánů výjezdů v prosinci – lednu daného šk. roku
 • více než petidenní pobyty organizované školou pouze dle individuální dohody s rodiči konkrétní třídy s plnou účastí rodičů na finanční a personální náročnosti – jde o práci pedagogů a zdravotníků o víkendu dle platných pracovněprávních norem – v dostatečném časovém předstihu, min. 3 měsíce  před plánovaným konáním ) 
 • lyžařský výcvik 8. třídy – letos 4. – 8. března 2019,  Benecko.
 • tematické pobyty – např. ekopobyty, stmelovací pobyty – potřební externisté zajištění dodavatelem v ceně pobytu – dle možností rodičů a zájmu dětí a třídních učitelů
 • vícedenní pobyty organizované a dotované jinými subjekty, např. MČ P8 – vzdělávací a poznávací pobyt v Anglii
 • pobytový zájezd do Anglie 13.-17.5. 2019 z vlastních zdrojů rodičů
 • olympiády z českého jazyka, matematiky, chemie, fyziky, biologie, dějepisu
 • Matematický klokan – mezinárodní  soutěž
 • recitační soutěž Pražské poetické setkání (Pražské vajíčko) – únor
 • Pěvecká soutěž Hlas Ústavky – březen
 • Sportovní den – červen
 • Projektový den “Pikantní den” – duben
 • projekt  Ochrana člověka za mimořádných událostí – květen
 • tématické exkurze do středních škol, provozů
 • jazykové kurzy British Council ve škole s absolvováním mezinárodních jazykových zkoušek
 • Den otevřených dveříúterý 26.3.2019
 • Zápis do 1. třídúterý 9.4.2019

Pedagogické rady:

  •     31.8.2018
  •     12.11.2018
  •     21.1.2019
  •     15.4.2019
  •     24.6.2019

 

Třídní schůzky, rady rodičů a konzultace s rodiči

Rada rodičů SRPŠ pondělí 17.9.2018 18.00
Třídní schůzky čtvrtek  20.9.2018 17.00 1. stupeň
  18.00 2. stupeň

Konzultace

Setkání ve třech

středa + čtvrtek  12. – 13. 12.   2018  dle objednání
 1.-2. st.
Rada rodičů SRPŠ pondělí  18.3.2019  18.00
Třídní schůzky čtvrtek  21.3.2019
 17.00 1. st.
   18.00 2. st
Konzultace čtvrtek  23.5.2019
 17.00 1. st.
   18.00 2. st.

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích žáků:

 •   úterý 26.3.2019

9.00 – 10.30        fyzické prohlídky školy a návštěva vyučování v 1. třídách
10.30                   dopolední setkání vedení školy s rodiči v posluchárně
16.00                   odpolední setkání vedení školy s rodiči budoucích žáků (kdo nestihl dopoledne)

 

Zápis do 1. ročníku ZŠ

 •  úterý 9.4.2019

Přijímací řízení na střední školy:

 • dle pokynů MŠMT, resp. kariérového poradce ZŠ – Mgr. Jana Kolková – viz kategorie hlavní sloupec vlevo – školní poradenské pracoviště.

Ředitelská volna:

 • pátek 21.12.2018
 • úterý 23. 4. 2019 – celodenní školení učitelského sboru (navazuje na velikonoční prázdniny)

Výchovně-vzdělávací oblast  2018 – 2019 :

 • realizovat a rozvíjet školní vzdělávací program “Naše škola”
 • realizovat čerpání vzdělávacích programů pro pedagogy v rámci ŠABLON 2017-2019.
 • tandemové vyučování, doučování – Šablony
 • věnovat zvýšené úsilí problémům výchovného poradenství, inkluze a pomoci dětem s handicapy
 • pokračovat s programy prevence patologických jevů
 • maximálně se soustředit na zdravé a rovnoprávné soužití dětí v třídních kolektivech, nabízet žákům společné stmelovací akce třídních kolektivů i mimo školu
 • v 5, 7. a 9. ročníku připravovat žáky na zkoušky na střední školy
 • pokračovat v užší spolupráci učitelů 1. a 2. stupně
 • propojit více i děti 1. a 2. stupně v projektech a „patronátech“
 • velkou pozornost věnovat otázkám čtenářské gramotnosti
 • začleňovat i děti se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd
 • podpořit zájem o informační technologie na 1. stupni
 • pokračovat dle zájmu žáků a možností školy v realizaci kurzů plavání a lyžování a pobytů v přírodě
 • pobytový zájezd do Anglie
 • plně využívat ve vyučovacím procesu pomůcky (MM projektor, INTERNET, IA tabule, WI-FI sítě…)
 • zajistit pravidelné akce pro děti z mateřské školy Ústavní
 • více prezentovat práci tříd na www. stránkách, budovat i vlastní třídní stránky
 • spolupracovat s pedagogickými a poradenskými institucemi a s veřejností
 • připravit dle zájmu veřejnosti 1 vernisáž ročně v Galerii Pod schody
 • připravit program pro děti a rodiče k zápisu do 1. tříd

Materiálně-technická oblast:

 • postupně vybavovat další prostory školy novým nábytkem
 • do vhodných prostor další IA tabule
 • rekonstruovat zbylé původní sportovní plochy na školním hřišti
 • dokončit rekonstrukci elektroinstalace v budově školy
 • postupně vyměňovat podlahové krytiny na chodbách školy – 2017 – 2019
 • využívat nabídky sponzorství třídních a školních akcí za strany rodičů, SRPŠ, využívat sponzorské nabídky rodičů řemeslnických prací pro konkrétní třídy
 • rekonstrukce vybavení počítačové pracovny, dále pracovny chemie a také fyziky – 2017
 • rekonstrukce knihovny – multimediální pracova – 2018
 • rekonstrukce podlahových krytin a značení v tělocvičnách – 2018
 V Praze   LEDen  2019

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky