logo-ustavni

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Vážení rodiče,

veškeré obecné informace k zápisu budoucího prvňáčka si pozorně přečtěte v části Platná pravidla při přijímání dětí. Při jakékoliv pochybnosti či nedorozumnění se obraťte na vedení školy (skola@zs-ustavni.cz, reditel@zs-ustavni.cz, zastupkyne@zs-ustavni.cz)

Vzory písemně podaných žádostí ( k přijetí nebo odkladu) najdete na našich webových stránkách ke stažení – download. Jsou zde pro Vaši snadnější orientaci, co má žádost obsahovat.

Co s sebou?

Potřebujete svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Pokud si vyplníte žádost k přijetí a zápisový list doma, přineste jej – vše ke stažení.

Jak u nás zápis probíhá?

Každé dítě a jeho rodiče při vstupu do budovy školy uvítá služba starších žáků, která je dovede do prostoru 1. tříd k samotnému zápisu. Na chodbě před učebnami již budou průvodci (žáci 1. a 2.  stupně), kteří  jim  pomohou  vybrat jednu třídu, kde probíhá samotný zápis.

Celý zápis má dvě části – formální a motivační.

Formální část:

Bude se Vám věnovat jeden zkušený učitel 1. stupně. Jako zákonný zástupce dostanete registrační číslo pro své dítě. Předložte na vyzvání svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Pokud máte připravenou písemnou žádost o přijetí dítěte, odevzdejte ji učiteli. Můžete ji vyplnit i na místě.  Poraďte se o čemkoliv s paní učitelkou. Můžete požádat o zařazení do 1. třídy s dalšími kamarády z mateřské školy atd.

Motivační část:

Cílem je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí.

Budoucímu školákovi se zatím bude věnovat další zkušený pedagog, který si s ním promluví. Pokud je dítě stydlivé, může vše absolvovat buď se svým rodičem, nebo s malými pomocníky z pohádek – žáky 1. stupně.

Učitel bude formou přátelského pohovoru nad hračkami a obrázky orientačně sledovat např. komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, početní představivost, kresbu, grafomotoriku. Vše bude záležitost cca 15 minut. Nejedná se o žádné diagnostické testování.

Po absolvování formální i motivační části mohou rodiče s dětmi odcházet.

Seznam přijatých žáků bude zpřístupněn  ve vestibulu školy a zároveň na webových stránkách školy. Každé dítě bude uvedeno pod číselným registračním kódem, který se přiděluje při zápisu.

zapis

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky