Přehled akcí: červen 2016

 

Termín

Akce

Účastní se

 
1.6.
(St)
 

 

Pikantní den
aneb Náš den kreativity

 

 
2.6.
(Čt)
 

 

Sportovní soutěž:
Beach volejbal st. dívky - Ládví

Bočková Eva

 

Prevence rizikového chování

5.A
Robková Michaela

 
3.6.
(Pá)
 

 

Sportovní soutěž:
beach volejbal st. chlapci - Ládví

Fialová Edith

Poznámka:
Příjezd 3.C a 5.C ze školy v přírodě
Porada ředitelů MČ Praha 8

 
4.6.
(So)
 

 

 
5.6.
(Ne)
 

 

 
6.6.
(Po)
 

 

Exkurze do ČVUT
vybraní žáci

Kamarádová Zdeňka

 
7.6.
(Út)
 

 

Jedeme na školní zahradu
výlet pro výherce přírodovědné soutěže - návštěva ZŠ Na Beránku v Praze

Pokorná Eliška, Robková Michaela, Růžičková Ivana, Sedláčková Renata, Stehnová Jaroslava

 
8.6.
(St)
 

 

Výlet - Tábor

5.B
Karvánek Bohuslav

 
9.6.
(Čt)
 

 

Ochrana člověka za mimořádných událostí
kurz pro všechny žáky školy

 

 
10.6.
(Pá)
 

2.-6. hod

Laser Game - Holešovice

5.A
Robková Michaela

 
11.6.
(So)
 

 

 
12.6.
(Ne)
 

 

 
13.6.
(Po)
 

 

Škola v přírodě
odjezd 4.A do Hamštejna

4.A
Černá Melanie

 

Výlet na Křivoklát

2.A, 2.C
Hofmanová Alena, Rezková Jiřina

Poznámka:
Přezkoušení žáků, kteří plní povinnou šk. docházku v zahraničí - od 13.00 hodin
Komise za 1. ročník: J. Janovská, R. Koubová, K. Jelínková
Komise za 2. ročník: J. Rezková, J. Šmídová, A. Hofmanová
komise za 5. ročník: M. Robková, B. Karvánek, P. Černý

 
14.6.
(Út)
 

 

Výlet 4.C
park Mirákulum Milovice

4.C
Pumprová Petra

 
15.6.
(St)
 

17:00-18:00

Třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků
ve školní jídelně

Hofmanová Alena, Rezková Jiřina, Šmídová Jaroslava

 
16.6.
(Čt)
 

 

Stanice techniků
návštěva vybraných žáků z 8.a 9. tříd

Kamarádová Zdeňka

 

Výukový program v Toulcově dvoře
Cesta ke chlebu - Toulcův dvůr

6.B
Pokorná Eliška

 

Sportovní den

 

 

Výlet Mirákulum

1.B, 1.C
Jelínková Karla, Koubová Renata, Lišková Lenka

Poznámka:
Ukončení klasifikace za 2. pololetí - vkládání známek nejpozději odpoledne!

 
17.6.
(Pá)
 

9:00-11:00

Knihovna Krakov
program pro 4. ročník

4.C
Pumprová Petra

 

Návštěva MŠ Korycanská

Robková Michaela

 

Škola v přírodě
příjezd 4.A

4.A

Poznámka:
TU - odevzdat vytištěné sestavy (podklady k ped. radě) do 12.00 hodin

 
18.6.
(So)
 

 

 
19.6.
(Ne)
 

 

 
20.6.
(Po)
 

 

Výlet
Březová

7.A, 8.C
Dobrovolná Pavla, Hanzlovičová Pavla

 

Škola v přírodě
odjezd 9.B do Bedřichova

9.B
Chládek Lukáš, Kadlecová Zdena, Kamarádová Zdeňka

 
21.6.
(Út)
 

8:30-10:00

Dopravní hřiště Glowackého
praktická výuka, helma

4.A
Černá Melanie

10:30-12:00

Dopravní hřiště Glowackého
praktická výuka, helma

4.B
Kalaidzidu Ellen

 
22.6.
(St)
 

8:30-10:00

Dopravní hřiště Glowackého
praktická výuka, helma

4.C
Foltová Vladimíra

10:30-12:00

Dopravní hřiště Glowackého
praktická výuka, helma

5.A
Robková Michaela

 

Pedagogická rada
pro pedagogy v 14.00 hodin ve sborovně

 

 
23.6.
(Čt)
 

8:30-10:00

Dopravní hřiště Glowackého
praktická výuka, helma

5.B
Karvánek Bohuslav

10:30-12:00

Dopravní hřiště Glowackého
praktická výuka, helma

5.C
Černý Pavel

 
24.6.
(Pá)
 

 

Škola v přírodě
příjezd 9.B

 

 
25.6.
(So)
 

 

 
26.6.
(Ne)
 

 

 
27.6.
(Po)
 

 

Celý týden není odpolední výuka.
Konec vyučování: 1.-3. třídy 11.40 hodin 4.-6. třídy 12.00 hodin 7.-9. třídy 12.30 hodin TU ve svých třídách - třídnické práce

 

 
28.6.
(Út)
 

 

Třídnické práce
Poslední termín odevzdání podkladů za suplování TU - poslední termín odevzdání vysvědčení k podpisu řediteli školy, příloh KL a TV

 

 
29.6.
(St)
 

 

Třídnické práce:
TU - odevzdání pokut za poškozené učebnice,odevzdání uzavřených TK, nové učebnice atd.

 

Poznámka:
Organizační porada pro pedagogy v 13.00 hodin ve sborovně

 
30.6.
(Čt)
 

 

Ukončení školního roku
vydání vysvědčení 8.00-8.30 hodin poslední zvonění 8.30-8.45 hodin rozloučení s 9. třídami 8.45-9.30 hodin

 

Zpracováno v systému Bakaláři