Žákovský parlament

Co je školní žákovský parlament?

Je to prostor pro zapojení žáků do života školy. Podporuje jednak zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání, jednak umožňuje podíl na chodu školy. Zástupci školního parlamentu se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí, vzájemnému soužití.

Školní parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i učitelům. Snaží se vzájemně najít optimální řešení. Školní parlament je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami, napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky. Snaží se o naplňování cílů školy v oblasti osobnostní a sociální výchovy, výchovy demokratického občana.

Kdy a kde se schází?

Pravidelně v prvním týdnu v měsíci o velké přestávce ve sborovně. Den v týdnu je proměnlivý z důvodu možné absence na začátku 4. vyučovací hodiny.

Jaká jsou základní pravidla?

  • Na začátku školního roku jsou voleni 1 zástupce a jeho náhradník z každé třídy 3.-9. ročníku. Volba proběhne demokraticky hlasováním či vzájemnou domluvou.
  • Zástupce je zvolen na období školního roku, v případě potřeby dojde ke změně v průběhu šk. roku.
  • Každého setkání se účastní zvolený zástupce třídy, popř. jeho náhradník.
  • V rámci školního parlamentu je zvolen předseda a místopředseda, kteří zastupují školní parlament při jednáních s vedením školy a dalšími subjekty.
  • Každý člen má stejná práva – má možnost navrhovat změny, podílet se na řešení přednesených návrhů.
  • Každý člen si je vědom, že na setkání školního parlamentu zastupuje svoji třídu a nevyjadřuje jen své osobní názory.
  • Podněty k jednání předávají třídní kolektivy průběžně svým zástupcům, nejčastěji na třídnických hodinách.
  • Zástupci předávají informace zpět do svých tříd, spolupracují s třídním učitelem.

Zástupci školního parlamentu pro školní rok 2017/2018:

3.A  Ema Caklová
3.B  František Jindřišek
3.C  Martin Baloun
4.A  Sára Bednaříková
4.B  Miloš Korejs
4.C  Adam Přibyl
5.A  Nikola Petrašová
5.B  Zdeňka Vacková
5.C  Vít Chadima
6.A  Tereza Vágnerová
6.B  Jakub Petrouš
6.C  Anežka Navrátilová
7.A  Petr Kerbl
7.B  Filip Bednařík
7.C  Murzová Daniela
8.A  Klára Šedivá
8.B  Anna Skálová
9.A  Alice Pejpalová
9.B  Matyáš Král

 

 

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky