Žákovský parlament

Co je školní parlament?

Je to prostor pro zapojení žáků do života školy. Podporuje jednak zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání, jednak umožňuje podíl na chodu školy. Zástupci školního parlamentu se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí, vzájemnému soužití.

Školní parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i učitelům. Snaží se vzájemně najít optimální řešení. Školní parlament je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami, napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky. Snaží se o naplňování cílů školy v oblasti osobnostní a sociální výchovy, výchovy demokratického občana.

Kdy a kde se schází?

Pravidelně v prvním týdnu v měsíci o velké přestávce ve sborovně. Den v týdnu je proměnlivý z důvodu možné absence na začátku 4. vyučovací hodiny.

Jaká jsou základní pravidla?

  • Na začátku školního roku jsou voleni 2 zástupci z každé třídy 3.-9. ročníku. Volba proběhne demokraticky hlasováním či vzájemnou domluvou.
  • Zástupce je zvolen na období školního roku, v případě potřeby dojde ke změně v průběhu šk. roku.
  • Každého setkání se účastní oba zvolení zástupci, popř. aspoň jeden.
  • V rámci školního parlamentu je zvolen předseda a místopředseda, kteří zastupují školní parlament při jednáních s vedením školy a dalšími subjekty.
  • Každý člen má stejná práva – má možnost navrhovat změny, podílet se na řešení přednesených návrhů.
  • Každý člen si je vědom, že na setkání školního parlamentu zastupuje svoji třídu a nevyjadřuje jen své osobní názory.
  • Podněty k jednání předávají třídní kolektivy průběžně svým zástupcům, nejčastěji na třídnických hodinách.
  • Zástupci předávají informace zpět do svých tříd, spolupracují s třídním učitelem.

Zástupci školního parlamentu pro školní rok 2016/2017:

3.A Sára Bednaříková, Jakub Vitásek
3.B Miloš Korejs, Filip Major
3.C Sofie Kratochvílová, Barbora Zíková
4.A Tereza Hrubešová, Lucie Korejčíková
4.B Tereza Robková, Matias Shon
4.C Nikol Teplá, Vít Chadima
5.A Šimon Bednařík, Tereza Měšťanová
5.B Jakub Petrouš, Adéla Smetanová
5.C Anežka Navrátilová, David Janatka
6.A Matěj Pour, Nikol Nebehayová
6.B Tereza Kindlová, Lucie Maršíková
6.C Natálie Freslová, Tereza Hlavatá
7.A Kristýna Balounová, Klára Šedivá
7.B Anna Skálová, Martin Kliský
8.A Eliška Holoubková, Alice Pejpalová
8.B Milan Soukup, Eliška Pourová
9.A Josef Helmich, Jan Šebek
9.B Denis Maršík, Tadeáš Musil, Vojta Blahoš – zástupce Prahy 8
9.C Tomáš Másílko, Jan Chyška

 

 

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky