Výchovné poradenství

 

 


VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ :

Mgr. Ellen Kalaidzidu, výchovný poradce.

233 55 02 82, 775 992 573, 

kalaidzidu@zs-ustavni.cz

 

Škola se věnuje žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, kteří potřebují podpůrná či vyrovnávací opatření.

Speciální pedagog vede nápravné čtení.

Výchovná poradkyně spolu s vedením školy, s metodiky primární prevence a se všemi pedagogy se zaměřují v průběhu roku zejména na:

 • řešení problémů dětí ( od září 2017 trvale také dětský psycholog ve škole )
 • profesionální orientaci dětí
 • metodickou pomoc pedagogům
 • evidenci a integraci žáků se specifickými poruchami učení
 • řešení patologických jevů v kolektivech dětí
 • pomoc rodičům při zvládání problémů dětí
 • spolupráci s vnějšími subjekty, zejména spádovou Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 7,  8,  Glovackého 555, P 8.

 

Použitelné odkazy:

www.infoabsolvent.cz

www.flecr.cz

 

 • adaptace při přestupu z jiné školy
 • spolupráce s třídními učiteli při tvorbě plánů individuální péče
 • pomoc žákům selhávajícím v chování nebo ve výuce
 • pomoc při řešení osobních problémů (pozice ve třídě, kontakt s učiteli) nebo složité rodinné situace
 • individuální pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami + školní psycholog od září 2017
 • spolupráce s PPP, OSPOD, s Policií ČR

 

Poradenství k volbě povolání:
 • nabídka testů profesní orientace žáků 8. ročníků
 • vyhodnocení testů profesní orientace žáků 9. ročníků
 • informace k přijímacímu řízení na SŠ a SOU ( žáci, rodiče)
 • návštěva přehlídky středních škol Schola Pragensis
 • široká nabídka gymnázií a středních škol pro žáky 7. a 9. ročníků
 • informace o Dnech otevřených dveří SŠ
 • zajišťování propagačních materiálů SŠ
 • individuální konzultace (žák – výchovná poradkyně – rodič) – pomoc při výběru SŠ
 • zajištění zpětné vazby – úspěšnost našich žáků v přijímacím řízení a dalším studiu na SŠ a SOU

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM 2017/2018

Podrobné informace k přijímacím zkouškám na střední školy si můžete stáhnout zde –  Přijímací zkoušky na SŠ 2018 (staženo 242× ) .

 

Přehled některých 6-ti letých gymnázií k dispozici  zde –  Seznam šestiletých gymnázií (výběrově) (staženo 72× ) Přihlášky je nutné podat nejpozději do 1.3.2018!!

 

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky

 • Připomínáme :-)

  Na pondělí 30.4.2018 vyhlašuje ředitel školy volno pro žáky. Škoní družina otevřena dle případné předběžné domluvy. Jídelna nevaří.  V pondělí 7.5.2018 je v ZŠ škola dle normálního rozvrhu včetně jídelny.Více informací »
 • Charitativní malování

  Dne 22.3.2018 v naší škole proběhla zajímavá výstava originálních obrázků, které vytvořili žáci naší školy v rámci akce „Charitativní malování“. A jak se tato akce zrodila? Zprvu byla myšlenka vyzkoušet …Více informací »
 • Hanin kufřík – pokračování

    V rámci literární výchovy i v rámci poznávání historie si naši učitelé vždy znovu s novými žáky připomínají příběh dívky Hany Bradyové z časů druhé světové války. A píší …Více informací »
 • Příjezd ze školy v přírodě Stará Živohošť

  Vážení rodiče, Vaše děti jsou již na cestě zpět  a přijedou ke škole v cca 11.30 hodin. Všichni se na Vás těší! vedení školyVíce informací »
 • Škola v přírodě Stará Živohošť

  Vážení a milí rodiče, třídy 2.A, 2.C a 4. C právě v pořádku dojely na místo pobytu  do Staré Živohošti. Mají se dobře a vypadá to, že jim bude přát …Více informací »
 • Volno pro žáky 30.4.2018

  Na pondělí 30.4.2018 vyhlašuje ředitel školy volno pro žáky. Škoní družina otevřena dle předběžné domluvy. Jídelna nevaří.  V pondělí 7.4.2018 je v ZŠ škola dle normálního rozvrhu včetně jídelny.  Více informací »