Volitelné a zájmové aktivity

V tomto školním roce 17 – 18  bude průběžně aktualizováno během září 2017 !!!!

 

 

 

 

 

2016 – 2017:

Nepovinné předměty:

Relaxační a jógové cvičení            

úterý      14.00 – 15.00
čtvrtek   13.30 – 14.30         

 Dále škola zajišťuje v rámci vyučování nebo po vyučování bezplatně:

 • Nápravné čtení – péče o žáky s SPU (na 1.stupni) – vede J. Šmídová
 • Dramaťák– divadelní skupina, dotuje SRPŠ – vede A. Hofmanová

Kroužky školní družiny:

 • KUCHTÍK  ( kroužek vaření )
 • DELFÍNEK ( plavání v bazénu )
 • KERAMIKA (platí se zvlášť !!! , bez omezení věku )

 Zájmové placené aktivity, zajišťované agenturami:

 • Jazyková agentura Camberwell:    Angličtina pro 1. a 2. ročník
 • British Council:       kurzy angličtiny pro 3.-9. ročník                                                                          příprava a získání mezinárodních jazykových zkoušek     (web: FameLab 2012 – Projekty – British Council – Česká republika)

 

 • Školské zařízení Kroužky –  www.krouzky.cz:
 • Hra na zobcovou flétnu pro začátečníky i pokročilé
 • Vědecké pokusy 1. -začátečníci
 • Futsal
 • Hip hop
 • Miniházená
 • Tvořivý kroužek
 • 112-Mladý záchranář

 

 • VĚDA NÁS BAVÍ – vědecký kroužek pro 1. stupeň (www.vedanasbavi.cz)http://www.omniveda.com
 • FLORBAL – samostatný zájmový útvar, trenér pan Juráček

 

 • ITALŠTINA –  pro 1. a 2. stupeň Societá Dante Alighieri – pražská sekce www.dantepraga.cz tel. 773 034 030

 

Další pravidelné aktivity pro žáky naší školy:

 • Cyklus „Mládež a kultura“ – dopolední divadelní a hudební představení (KD Krakov, KD Ládví, Salesiánské divadlo, Divadlo K. Hackera v Kobylisích, atd.)
 • Klub mladého diváka – podvečerní představení pro žáky II. stupně v divadlech v centru Prahy
 • Klub mladého čtenáře – odebírání knih za výhodnou cenu (KMČ)
 • Školní česká a anglická knihovna, spolupráce s British Council
 • Školní soutěže ve zpěvu (Školní Superstar), recitaci (Pražské poetické setkání)
 • Charitativní akce , celostátní akce neziskového sektoru ( Světluška, Liga proti rakovině, Stop AIDS, Chrpa – rehabilitační koně atd. )
 • Šachový turnaj
 • Sběr  papíru, enviromentální výchova v praxi – celopražské a celostátní soutěže ve třídění komunálního odpadu
 • Výstavy ve vlastní „Galerii pod schody“
 • Spolupráce s DDM Prahy 8 – účast na olympiádách, sportovních soutěžích, protidrogová prevence
 • Spolupráce s Městskou policií – přednášky k dopravní výchově
 • Spolupráce s Policií ČR – přednášky v rámci prevence kriminality
 • Dopravní výchova – návštěvy dopravního hřiště v ZŠ Glowackého
 • Organizování pobytů v přírodě, školních výletů, lyžařských kurzů
 • Tradiční týdenní poznávací zájezd do Anglie pro 7. – 9. ročník s ubytováním v rodinách
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční zpívání
 • Vánoční jarmark, jarní jarmark
 • Branný den
 • Sportovní den
 • Exkurze – muzea, galerie, ZOO, Botanická zahrada, provozy hl. m. Prahy v rámci likvidace komunálního odpadu, vodárenské provozy atd.

 

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky