Obecně o SRPŠ

SRPŠ ZŠ Ústavní ( mateřinka má své vlastní SRPŠ ) vzniklo jako občanské sdružení v listopadu 1991, tedy krátce po sloučení obou škol Ústavní I. a II.
SRPŠ funguje nepřetržitě doposud. V jeho vedení se za ta léta vystřídala celá řada rodičů.
SRPŠ bylo transformováno v roce 2016 ze sdružení na spolek dle platné legislativy. Kompetence a nápň činnosti se nemění.

SRPŠ podporuje děti velmi výrazně finančně.
Podrobné účetnictví je uloženo částečně v archivu školy, novější část vede a průběžně archivuje vždy současný hlavní pokladník z řad rodičů.

Od září 2016 vybírá SRPŠ částku Kč 500,- na rodinu ročně. Pokud každá rodina skutečně částku do fondu věnuje, má škola poměrně dost prostředků na pokrytí již tradičně podporovaných aktivit dětí, jako např. dotace škol v přírodě, lyžařského kurzu, plaveckého kurzu, výročních jarmarků, školní družiny, sportovních, kulturních,poznávacích akcí školy i nákup zařízení interieru školy jako jsou např. šatní skříňky pro děti. Dále na nákup knih do školní české a anglické knihovny, na odměny dětem za dobré výsledky ve studiu a v obvodních a vyšších soutěžích, na nákup dresů a sportovního vybavení pro různé turnaje, které dlouhodobě obsazujeme.
Na závěr studia dotuje SRPŠ absolventům památeční fotoalbum, které pro nás vytváří profesionální firma.

Za tuto a další podporu školy našemu SRPŠ všichni ve škole moc děkujeme.

V čele Rady rodičů SRPŠ stojí nyní tento volený výbor  :

Pan   Jan Kouba, předseda.
Paní   Kamila Nosková, zapisovatel.
Paní   Šárka Fischerová, pokladník.

Paní   Jiřina Rezková, člen, zástupce pedagogů.
Pan   Petr Zmek, člen, za vedení školy.

Poslední projednané a schválené vyúčtování hospodaření SRPŠ v rámci historie je k dispozici  písemně v kanceláři ředitele školy nebo u pokladníka SRPŠ v jeho archivu.

Září 2017.

Vedení školy a SRPŠ.

 

 

Zápis RR březen 2018:

SRPŠ 19. 03. 2018

 

Zápis z Rady rodičů září 2017:

 

Rada rodičů  SRPŠ ZŠ Ústavní

 1. 9. 2017
 • Představení nových členů Rady

Finance

 • Seznámení se stavem účtu a pokladny Š. Fischerovou
 • Výběr příspěvku v hotovosti na třídní schůzce zůstává preferovanou formou

Rada schválila

 • Roční příspěvek – na rodinu – 500,- Kč
 • Plánované výdaje:
 • Plavání – 80.000 Kč
 • Výjezdy na školy v přírodě, externisté – 60.000 Kč
 • Lyžařský kurz pro 7. a 8. třídy (možné i dva termíny před a po jarních prázdninách, Portášky v Krkonoších, pouze lyže, SNB ne) – 40.000 Kč

Školní psycholožka

 • Alena Drápalová (drapalova@zs-ustavni.cz)
 • Podpora žáků (se souhlasem rodičů), vyučujících i rodičů
 • Ve škole PO, ČT celý den, místnost 308 vedle kabinetu pana učitele Vojty
 • Generální souhlas s prací psychologa k podpisu na třídních schůzkách
 • Při nesouhlasu dítě nebude přítomno ve třídě, se kterou bude psycholog pracovat
Šablony do škol – doučování
 • Příprava na přijímačky pro zájemce z 9. tříd – Gebauerová (ČJ), Vojta (MAT), 16 lekcí, středa 14 – 15 hodin (účast dobrovolná, ale pokud se někdo přihlásí, tak se předpokládá, že bude chodit celý blok)
 • ČJ pro žáky z druhého stupně, Kolková, středa 14 – 15 hodin
 • ČJ pro cizince z 1. i 2. stupně, Bartáková, středa 14 – 15 hodin
 • ČJ 1. stupně, Janovská a Hoffmanová
 • Logopedické doučování, nápravné čtení, Šmídová, čtvrtek 5. hodina
 • Zahájení v polovině října, nábor zahájí konkrétní učitel, pro děti zdarma

Mensa

 • Testování MENSA od 2. do 9. třídy
 • a 27. září, test trvá 40 minut, 150 Kč lektoři vybírají přímo od dětí nebo dodatečně složenkou
 • Výsledky dostanou rodiče a záleží na nich, zda budou informovat školu
 • Vyplnit papírovou přihlášku i elektronickou na webových stránkách MENSY

British Council, výuka AJ

 • Ukončení spolupráce ze strany Britské Rady, která ukončila činnost na všech školách
 • Příprava na mezinárodní zkoušky BC zůstává  – na paní učitelce Dobrovolné
 • Pozitivní ohlas na výjezd do jižní Anglie organizovaný městem
 • Plánuje se obdoba pro více dětí

Novinky v personálním obsazení školy

 • Na vlastní žádost odešli učitelé Černý a Řezníčková (1. stupeň) a Zelenayová (2. stupeň)
 • Hana Hradilová, Denisa Mervartová – náhrada na 1. stupni
 • Alena Drápalová – školní psycholožka
 • Renata Černá – matematika mladších žáků na 2. stupni
 • Eva Stehlíková – družina
 • Aneta Siváková – asistent pedagoga ve 2. A
 • Melanie Černá – pro 1. stupeň metodik primární prevence
 • Pavla Hanzlovičová – pro 2. stupeň metod. primární prevence
 • Ellen Kalaidzidu – výchovný poradce 1. i 2. stupeň
 • Jana Kolková – kariérní poradenství, přihlášky na SŠ a informace

Ostatní akce školy

Ředitelské volno

 • Vyhlášeno na 29. 9.
 • Před Vánoci se pravděpodobně bude učit až do pátku 22. 12.

Dotazníkové šetření

 • Poděkování rodičům za účast v minulém školním roce
 • Letos zaměření dotazníku na školní družinu

Skutečně zdravá škola

 • Bronzový certifikát programu
 • Stravování, školní zahrada, ekologické přípravky na úklid,…
 • Více info na www skutečně zdravá škola
 • Poděkování rodičům, kteří se zapojili

Vánoční jarmark

 • 12. 12.  2017
 • Prodej výrobků dětmi, vyrábí se doma nebo ve třídě, prosba o zapojení rodičů, výtěžek zůstává třídě

Sběr a třídění

 • Sběr papíru, plastových víček, baterií a malého elektroodpadu pokračuje
 • Škola třídí papír a plasty

Prostory pro polední pauzu

 • Prostory ve škole, kde žáci mohou být o polední přestávce
 • Školní knihovna – čtení, šachy, vlastní činnosti
 • Úterky, čtvrtky

Klub deskových her a logiky (Melanie Černá)

 • Rozvoj logického myšlení
 • Hry, hlavolamy, práce s PC
 • stupeň od 3. třídy, termín dle zájmu a možností dětí

Primární prevence

 • Devět oblastí: závislosti, záškoláctví, agrese, rizikové sporty, rasismus, týrané děti,…
 • Důraz na kyberšikanu, sociální a osobnostní kompetence, sociální klima ve třídách
 • Příspěvek města 80.000 Kč na programy a pomůcky

Investice do vybavení školy

 • Bendovka – nové podlahy a stropy
 • Přístřešek pro kola – z fondu starosty Prahy 8 na žádost dětí, kvalitně zamykat je stále třeba, kamerový systém přestává fungovat, město do toho neinvestuje
 • Bylinková zahrádka
 • Úprava dílen – více místa pro žáky, nové ponky
 • Dlažba šatny
 • Kancelář psycholožky
 • Žákovský nábytek
 • Rekonstrukce učebny výtvarné výchovy a hudebny z vlastních zdrojů, nové pracovny fyziky a chemie – akce MČ Praha 8
 • Nová interaktivní tabule v přírodopisu

Družina

 • Projekt na rozšíření školní družiny (šest heren mezi ZŠ a gymnáziem) ve schvalovacím řízení, možnost zahájení prací na jaře
 • Žádost rodičů na osobní představení vychovatelek na třídních schůzkách

Připomínky a prosby na rodiče

 • Zákaz kouření v celém areálu školy včetně elektronických cigaret
 • Zákaz vodění psů v celém areálu školy
 • Úrazy a jiné pojistné události vždy co nejdříve !! hlásit paní učitelce Kalaidzidu nebo třídnímu učiteli

Diskuse

 • Poděkování rodičů vedení školy za vstřícnost vůči dopisu rodičů z loňského školního roku
 • Sportovní den v řešení

 

 

Zapsala Kamila Nosková

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky