Pracovní činnosti

 

Obecně

Projektům se věnujeme i v hodinách pracovních činností. Například v rámci volby povolání uskutečňujeme řadu exkurzí na SŠ, následně si žáci vyberou některé řemeslo či profesi – v hodinách technických prací zhotoví výrobek symbolizující toto povolání a z informací získaných z internetu či literatury zpracují letáček propagující danou profesi.

Součástí oslav 40. výročí naší školy byl také projekt, v němž naše žákyně vyráběly modely učeben a celkově model školy.

V hodinách technických prací vyrábějí žáci i náročnější výrobky – zejména žáci osmých ročníků – výrobky osvětlené diodami. I tyto práce lze označit svou rozsáhlostí jako projekty.

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky