Naši pedagogové ZŠ

Jak psát někomu z učitelů:
e-mail : prijmeni@zs-ustavni.cz     např.  novakova@zs-ustavni.cz

Š k o l n í   r o k   2 0 1 6 / 2 0 1 7

Třídní učitelé ZŠ:

1. A Jiřina Rezková, Mgr.
1. B Jaroslava Šmídová, Mgr.
1. C Alena Hofmanová, Mgr.
2. A Jaromíra Janovská, Mgr. budova Na Bendovce
2. B Renata Koubová, Mgr. budova Na Bendovce
2. C Karla Jelínková, Mgr. budova Na Bendovce
3. A Bohuslav Karvánek, Mgr.
3. B Michaela Robková, Mgr.
3. C Pavel Černý
4. A Aneta Sabina Šugarová, Mgr.
4. B Renata Sedláčková, Mgr.
4. C Daniela Řezníčková, Mgr.
5. A Melanie Černá, Mgr.  výchovný poradce pro 1. stupeň
5. B Ellen Kalaidzidu, Mgr.  výchovný poradce pro 2. supeň
5. C Eva Pohořalová, Mgr.
6. A Zdena Kadlecová, Mgr.
6. B Jana Kolková, Mgr.
6. C
Edith Fialová, Mgr.
7. A Eva Bočková, Mgr.
7. B
Ludmila Bartáková, PhDr.
8. A Pavla Dobrovolná
8. B Eliška Pokorná, Mgr.
9. A Jiří Vojta, Mgr.

9. B

9. C

Zdeňka Kamarádová, RNRr.

Pavla Hanzlovičová, Mgr.

Ostatní učitelé ZŠ:

 

 • Eva Kopuletá, Ing.
 • Jaroslava Stehnová, Ing.
 • Jelena Usakovská, Ing.
 • Petr Salaquarda, Bc.
 • Hana Šifnerová, Ing.
 • Martina Patočková, Mgr.
 • Světluška Zelenayová, Mgr.
 • Lukáš Chládek

Vychovatelky ŠD:

 • Lenka Lišková – vedoucí vychovatelka
 • Šárka Hájková
 • Lenka Průchová
 • Monika Synková, Bc.
 • Ivana Šenková
 • Elena Ignatova

Stav k 1. 2.2017

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky