logo-ustavni

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Vážení rodiče,

veškeré obecné informace k zápisu budoucího prvňáčka si pozorně přečtěte v části Platná pravidla při přijímání dětí. Při jakékoliv pochybnosti či nedorozumnění se obraťte na vedení školy (skola@zs-ustavni.cz, reditel@zs-ustavni.cz, zastupkyne@zs-ustavni.cz)

Vzory písemně podaných žádostí ( k přijetí nebo odkladu) najdete na našich webových stránkách ke stažení – download. Jsou zde pro Vaši snadnější orientaci, co má žádost obsahovat.

Co s sebou?

Potřebujete svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Pokud si vyplníte žádost k přijetí a zápisový list doma, přineste jej – vše ke stažení.

Jak u nás zápis probíhá?

Každé dítě a jeho rodiče při vstupu do budovy školy uvítá služba starších žáků, která je dovede do prostoru 1. tříd k samotnému zápisu. Na chodbě před učebnami již budou průvodci (žáci 1. a 2.  stupně), kteří  jim  pomohou  vybrat jednu třídu, kde probíhá samotný zápis.

Celý zápis má dvě části – formální a motivační.

Formální část:

Bude se Vám věnovat jeden zkušený učitel 1. stupně. Jako zákonný zástupce dostanete registrační číslo pro své dítě. Předložte na vyzvání svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Pokud máte připravenou písemnou žádost o přijetí dítěte, odevzdejte ji učiteli. Můžete ji vyplnit i na místě.  Poraďte se o čemkoliv s paní učitelkou. Můžete požádat o zařazení do 1. třídy s dalšími kamarády z mateřské školy atd.

Motivační část:

Cílem je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí.

Budoucímu školákovi se zatím bude věnovat další zkušený pedagog, který si s ním promluví. Pokud je dítě stydlivé, může vše absolvovat buď se svým rodičem, nebo s malými pomocníky z pohádek – žáky 1. stupně.

Učitel bude formou přátelského pohovoru nad hračkami a obrázky orientačně sledovat např. komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, početní představivost, kresbu, grafomotoriku. Vše bude záležitost cca 15 minut. Nejedná se o žádné diagnostické testování.

Po absolvování formální i motivační části mohou rodiče s dětmi odcházet.

Seznam přijatých žáků bude zpřístupněn  ve vestibulu školy a zároveň na webových stránkách školy. Každé dítě bude uvedeno pod číselným registračním kódem, který se přiděluje při zápisu.

zapis

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky

 • Nabídka fotografování

  Vážení rodiče, ve Vaší škole proběhne v pondělí 19.3. fotografování dětí do dárkového souboru Dvojportrét. Sada a zvolené pozadí je k nahlédnutí níže. Jedná se o sady fotografií s portrétem …Více informací »
 • Návrat 7. tříd z lyžařského výcviku

  Z důvodu virové epidemie se žáci 7. tříd vrátili z lyžařského výcviku již  ve čtvrtek 1.3.2018. Po vyúčtování a uzavření celé akce dostanou všichni účastníci veškeré informace. Děkujeme za pochopení.Více informací »
 • Výdej přihlášek na SŠ

  Výdej přihlášek na SŠ a víceletá gymnázia bude probíhat v týdnu od 5.2.2018 do 9.2.2018.Více informací »
 • Přihlášky na střední školy 2018

  Vážení rodiče a žáci, chtěli bychom Vás upozornit na nutnost podat přihlášku na střední školu nejpozději do 1.3.2018. Bližší informace získáte na stránce výchovného poradenství.Více informací »
 • Žáci sobě

  V minulém roce jsme se žáky sedmých až devátých tříd v hodinách pracovního vyučování řešili, jakým profesím se věnují jejich rodiny.Více informací »
 • Sbírka pro Bulovku

  Oznamujeme všem, že dobročinná sbírka na nákup cytoskopu pro dětskou chirurgii Nemocnice Na Bulovce vynesla Kč 7717,-. Děkujeme všem dárcům, peníze byly naším SRPŠ odeslány na účelový účet nemocnice.Více informací »