Základní škola a mateřská škola Ústavní

doo1

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

  úterý 26.3.2019

 

Program dopoledne:

9:00 – 10:30 ukázka výuky v 1. třídách
10:30 informace vedení školy pro rodiče v posluchárně

Dopoledne jsou otevřené naše 1. třídy, kde bude probíhat běžná výuka. Tak si mohou budoucí prvňáčci i jejich rodiče udělat představu o průběhu jedné hodiny nebo dvou vyučovacích hodin.

V posluchárně bude dále informační schůzka s rodiči budoucích prvňáčků a vedením školy – informace o zápisu do 1. tříd, o chodu školy, školní družiny, volnočasových  aktivitách, zodpovězení případných dotazů atd.

Nabízíme i možnost prohlídky budovy….  V tomto případě se hostů ujmou žáci 9. tříd jako průvodci.

Program odpoledne:

14.00 – 16.00

 

16:00

 prohlídka školy pro rodiče, kteří se nemohli dostavit dopoledne

další setkání vedení školy s rodiči – informace o škole

Všichni zájemci jsou srdečně zváni!

 

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky