Pravidelné akce školy

 Pravidelné akce školy

  stále aktualizováno – průběžně dle aktuálního plánu 2017 – 2018

 • Šachový turnaj – prosinec
 • Školou chodí Mikuláš – 5.prosince
 • předvánoční Zpívání pod schody
 • Vánoční jarmark 12.12.2017 odpoledne
 • školní výlety a pětidenní pobyty v přírodě – po – pá – potřební externisté hrazení z fondu SRPŠ, škola tudíž preferuje z ekonomických (i výchovných) důvodů pobyty více tříd pohromadě, kde se tím také snižují náklady na noční vychovatele a zdravotníky, a to v období duben – květen daného šk. roku, uzávěrka plánů výjezdů v prosinci – lednu daného šk. roku
 • více než petidenní pobyty organizované školou pouze dle individuální dohody s rodiči konkrétní třídy s plnou účastí rodičů na finanční a personální náročnosti – jde o práci pedagogů a zdravotníků o víkendu dle platných pracovněprávních norem – v dostatečném časovém předstihu, min. 3 měsíce  před plánovaným konáním ) 
 • lyžařský výcvik, 7. a 8. třídy
 • tematické pobyty – např. ekopobyty, stmelovací pobyty – potřební externisté zajištění dodavatelem v ceně pobytu – dle možností rodičů a zájmu dětí a třídních učitelů
 • vícedenní pobyty organizované jinými subjekty, např. MČ P8 – vzdělávací a poznávací pobyt v Anglii 2018: 20.5. – 3.6. 2018
 • olympiády z českého jazyka, matematiky, chemie, fyziky, biologie, dějepisu
 • Matematický klokan – mezinárodní  soutěž
 • recitační soutěž Pražské poetické setkání – únor
 • Pěvecká soutěž Hlas Ústavky – březen
 • Sportovní den – červen
 • Projektový den „Pikantní den“ – duben
 • projekt  Ochrana člověka za mimořádných událostí – květen
 • tématické exkurze do středních škol, provozů
 • jazykové kurzy British Council ve škole s absolvováním mezinárodních jazykových zkoušek
 • Den otevřených dveří úterý 27. březen 2018
 • Zápis do 1. tříd –  úterý 10. duben 2018

Pedagogické rady:

  •     31.8.2017
  •     20.11.2017
  •     22.1.2018
  •     16.4.2018
  •     25.6.2018

 

Třídní schůzky, rady rodičů a konzultace s rodiči

Rada rodičů SRPŠ pondělí 18.9.2017 18.00
Třídní schůzky čtvrtek 21.9.2017
17.00 1. stupeň
  18.00 2. stupeň
Konzultace čtvrtek  7.12.2017  17.00  – 19.15  1.-2. st.
Rada rodičů SRPŠ pondělí  19.3.2018
 18.00
Třídní schůzky čtvrtek   22.3.2018
 17.00  1. stupeň
   18.00  2. stupeň
Konzultace středa  23.5.2018
 dle objednání
čtvrtek  24.5.2018
 dle objednání

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích žáků:

 •   úterý  27. 3. 2018

9.00 – 10.15        fyzické prohlídky školy a návštěva vyučování v 1. třídách
10.30                   dopolední setkání vedení školy s rodiči v posluchárně
14.00 – 16.00      prohlídka školy
16.00                   odpolední setkání vedení školy s rodiči budoucích žáků – dalších zájemců o školu v posluchárně školy

Zápis do 1. ročníku ZŠ

 •  úterý  10. 4. 2018    od 14.00 do 18.00 hodin

Přijímací řízení na střední školy:

 •    viz Organizace školního roku v ČR

 

Ředitelská volna:

 • 29.9.2017
 • 22.12.2017
 • 30.4.2018

Výchovně-vzdělávací oblast 2017 – 2018:

 • realizovat a rozvíjet školní vzdělávací program „Naše škola“
 • realizovat čerpání vzdělávacích programů pro pedagogy v rámci ŠABLON 2017-2019.
 • věnovat zvýšené úsilí problémům výchovného poradenství, inkluze a pomoci dětem s handicapy
 • pokračovat s programy prevence patologických jevů
 • maximálně se soustředit na zdravé a rovnoprávné soužití dětí v třídních kolektivech, nabízet žákům společné stmelovací akce třídních kolektivů i mimo školu
 • v 5, 7. a 9. ročníku připravovat žáky na zkoušky na střední školy
 • pokračovat v užší spolupráci učitelů 1. a 2. stupně
 • propojit více i děti 1. a 2. stupně v projektech a „patronátech“
 • velkou pozornost věnovat otázkám čtenářské gramotnosti
 • začleňovat i děti se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd
 • podpořit zájem o informační technologie na 1. stupni
 • pokračovat dle zájmu žáků a možností školy v realizaci kurzů plavání a lyžování a pobytů v přírodě
 • plně využívat ve vyučovacím procesu pomůcky (MM projektor, INTERNET, IA tabule, WI-FI sítě…)
 • zajistit pravidelné akce pro děti z mateřské školy Ústavní
 • více prezentovat práci tříd na www. stránkách, budovat i vlastní třídní stránky
 • spolupracovat s pedagogickými a poradenskými institucemi a s veřejností
 • připravit dle zájmu veřejnosti 1 vernisáž ročně v Galerii Pod schody
 • připravit program pro děti a rodiče k zápisu do 1. tříd

Materiálně-technická oblast:

 • postupně vybavovat další prostory školy novým nábytkem
 • do vhodných prostor další IA tabule
 • rekonstruovat zbylé původní sportovní plochy na školním hřišti
 • dokončit rekonstrukci elektroinstalace v budově školy
 • postupně vyměňovat podlahové krytiny na chodbách školy
 • využívat nabídky sponzorství třídních a školních akcí za strany rodičů, SRPŠ, využívat sponzorské nabídky rodičů řemeslnických prací pro konkrétní třídy
 • rekonstrukce vybavení počítačové pracovny, dále pracovny chemie a také fyziky
 • rekonstrukce podlahových krytin a značení v tělocvičnách

 V Praze únor 2018

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky