Hlavní termíny a úkoly školního roku

Pravidelné akce školy:

 • Šachový turnaj – prosinec
 • Školou chodí Mikuláš – 5.prosince
 • předvánoční Zpívání pod schody
 • vánoční dílna 15.12.2016 odpoledne ve školní jídelně
 • školní výlety a pětidenní pobyty v přírodě po – pá – potřební externisté hrazení z fondu SRPŠ
 • více než petidenní pobyty organizované školou pouze dle individuální dohody s rodiči konkrétní třídy s plnou účastí rodičů na finanční a personální náročnosti – jde o práci pedagogů a zdravotníků o víkendu dle platných pracovněprávních norem – v dostatečném časovém předstihu, min. 3 měsíce  před plánovaným konáním ) 
 • tematické pobyty – např. ekopobyty, stmelovací pobyty – potřební externisté zajištění dodavatelem v ceně pobytu – dle možností rodičů a zájmu dětí a třídních učitelů
 • vícedenní pobyty organizované jinými subjekty, např. MČ P8 – vzdělávací a poznávací pobyt v Anglii 2017
 • olympiády z českého jazyka, matematiky, chemie, fyziky, biologie, dějepisu
 • Matematický klokan – celostátní soutěž
 • recitační soutěž Pražské poetické setkání – únor
 • Pěvecká soutěž Hlas Ústavky – březen
 • Sportovní den – červen
 • Projektový den – duben
 • Projekt  Ochrana člověka za mimořádných událostí – květen
 • tématické exkurze do středních škol, provozů
 • jazykové kurzy British Council ve škole s absolvováním jazykových zkoušek
 • Den otevřených dveří – březen 2017
 • Zápis do 1. tříd – duben 2017

Pedagogické rady:

  •    31.8.2016
  •    23.11.2016
  •    25.1.2017
  •    19.4. 2017
  •    26.6. 2017

Třídní schůzky, rady rodičů a konzultace s rodiči

Rada rodičů SRPŠ pondělí 19.9.2016 18.00
Třídní schůzky čtvrtek 22.9.2016
17.00 1. stupeň
  18.00 2. stupeň
Konzultace čtvrtek  8.12.2016  17.00  – 19.00  1.-2. st.
Rada rodičů SRPŠ pondělí  27.3. 2017  18.00
Třídní schůzky čtvrtek  30.3. 2017
 17.00  1. stupeň
   18.00  2. stupeň
Konzultace středa  24.5. 2017
 dle objednání
čtvrtek  25.5. 2017
 dle objednání

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích žáků:

 •   úterý 21.března  2017

9.00 – 10.15        fyzické prohlídky školy a návštěva vyučování v 1. třídách
10.30                   dopolední setkání vedení školy s rodiči v posluchárně
14.00 – 16.30      prohlídka školy
16.30                   odpolední setkání vedení školy s rodiči budoucích žáků – dalších zájemců o školu v posluchárně školy

Zápis do 1. ročníku ZŠ

úterý 4.4. 2017 od 14.00 do 18.00 hodin

Přijímací řízení na střední školy:

 •    viz Organizace školního roku v ČR :
 • http://www.vzdelavacisluzby.cz/dokumenty/administrativa-a-dokumentace-ve-skolstvi/pedagogicke-info/Soubor_pedagogicko_organizacnich_informaci_2016_2017.pdf


Výchovně-vzdělávací oblast 2016 – 2017:

 • realizovat školní vzdělávací program „Naše škola“
 • pokračovat s programem prevence patologických jevů
 • maximálně se soustředit na zdravé a rovnoprávné soužití dětí v třídních kolektivech, nabízet žákům společné stmelovací akce třídních kolektivů i mimo školu
 • v 5, 7. a 9. ročníku připravovat žáky na zkoušky na střední školy
 • pokračovat v užší spolupráci učitelů 1. a 2. stupně
 • propojit více i děti 1. a 2. stupně v projektech a „patronátech“
 • velkou pozornost věnovat otázkám čtenářské gramotnosti
 • začleňovat i děti se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd
 • podpořit zájem o informační technologie na 1. stupni
 • pokračovat dle zájmu žáků a možností školy v realizaci kurzů plavání a lyžování a pobytů v přírodě
 • plně využívat ve vyučovacím procesu pomůcky (MM projektor, INTERNET, IA tabule, WI-FI sítě…)
 • zajistit pravidelné akce pro děti z mateřské školy Ústavní
 • více prezentovat práci tříd na www. stránkách, budovat i vlastní třídní stránky
 • spolupracovat s pedagogickými a poradenskými institucemi a s veřejností
 • připravit dle zájmu veřejnosti 1 vernisáž ročně v Galerii Pod schody
 • připravit program pro děti a rodiče k zápisu do 1. tříd

Materiálně-technická oblast:

 • postupně vybavovat další prostory školy novým nábytkem
 • do vhodných prostor další IA tabule
 • rekonstruovat zbylé původní sportovní plochy na školním hřišti
 • dokončit rekonstrukci elektroinstalace v budově školy
 • postupně vyměňovat podlahové krytiny na chodbách školy
 • využívat nabídky sponzorství třídních a školních akcí za strany rodičů, SRPŠ, využívat sponzorské nabídky rodičů řemeslnických prací pro konkrétní třídy
 • rekonstrukce vybavení počítačové pracovny, dále pracovny chemie a také fyziky
 • rekonstrukce podlahových krytin a značení v tělocvičnách

 V Praze září 2016

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky