Tandemová výuka na naší škole

Kategorie:
Publikováno: 21.3.2018
Autor: rk

V tomto školním roce se naše škola zapojila do tzv. Šablon vyhlášených MŠMT. Mimo jiné jsme se rozhodli v rámci tohoto projektu vyzkoušet v předmětech fyzika, chemie a tělesná výchova možnosti tzv. tandemové výuky. Tedy výuky, kdy jsou v hodině přítomni dva vyučující a jejich výklad a spolupráce se vzájemně prolínají.

V prvním pololetí zažili tuto formu výuky v hodinách fyziky paní učitelky Z. Kamarádové žáci 6. a 7. tříd (viz informace ve školním časopise Ústavník). Na přelomu školního roku probíhá tandemová výuka v 8. ročnících a to v kombinaci předmětů fyzika – chemie za spolupráce paní učitelek Z. Kamarádové a J. Stehnové.

Pro tandemovou výuku dvou různých vyučovacích předmětů bylo důležité najít společná témata, která se v daném ročníku probírají v obou předmětech současně. Možnosti zapojit do vyučování dva učitele využíváme zejména v hodinách, kdy lze do výkladu zařadit více demonstračních či žákovských experimentů (např. Fyzikální procesy – změny skupenství, Kovy a jejich vedení elektrického proudu). Kdy je možné nahlédnout dané učivo různými úhly pohledu jednotlivých předmětů (Atom, elektrický náboj). A také v hodinách laboratorních prací (Měření teploty a pH kapalin, Vedení elektrického proudu v kapalinách, Elektrolýza).

Vyučující i žáci se shodují na pozitivech tandemové výuky, která umožňuje lepší spád hodiny, realizaci více pokusů během jedné vyučovací jednotky a tím větší zpestření a názornost učiva pro žáky. Ti mají k dispozici více učitelů v případě potřeby konzultace, řešení problémů, kontroly, dotazů apod. Děti zbytečně nečekají a mohou v hodinách pracovat svým tempem. Tandemová výuka mimo jiné poskytuje žákům jedinečnou možnost vidět spolupráci dvou dospělých lidí, jejich komunikaci, vzájemné doplňování, upřesňování informací. Výklad učiva za současného pohledu obou předmětů pomáhá žákům utvořit si ucelenější představy dané problematiky.

Zdeňka Kamarádová

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky

 • Připomínáme :-)

  Na pondělí 30.4.2018 vyhlašuje ředitel školy volno pro žáky. Škoní družina otevřena dle případné předběžné domluvy. Jídelna nevaří.  V pondělí 7.5.2018 je v ZŠ škola dle normálního rozvrhu včetně jídelny.Více informací »
 • Charitativní malování

  Dne 22.3.2018 v naší škole proběhla zajímavá výstava originálních obrázků, které vytvořili žáci naší školy v rámci akce „Charitativní malování“. A jak se tato akce zrodila? Zprvu byla myšlenka vyzkoušet …Více informací »
 • Hanin kufřík – pokračování

    V rámci literární výchovy i v rámci poznávání historie si naši učitelé vždy znovu s novými žáky připomínají příběh dívky Hany Bradyové z časů druhé světové války. A píší …Více informací »
 • Příjezd ze školy v přírodě Stará Živohošť

  Vážení rodiče, Vaše děti jsou již na cestě zpět  a přijedou ke škole v cca 11.30 hodin. Všichni se na Vás těší! vedení školyVíce informací »
 • Škola v přírodě Stará Živohošť

  Vážení a milí rodiče, třídy 2.A, 2.C a 4. C právě v pořádku dojely na místo pobytu  do Staré Živohošti. Mají se dobře a vypadá to, že jim bude přát …Více informací »
 • Volno pro žáky 30.4.2018

  Na pondělí 30.4.2018 vyhlašuje ředitel školy volno pro žáky. Škoní družina otevřena dle předběžné domluvy. Jídelna nevaří.  V pondělí 7.4.2018 je v ZŠ škola dle normálního rozvrhu včetně jídelny.  Více informací »