Mozaika 1. pololetí

Kategorie:
Publikováno: 11.1.2017
Autor: rk

Mozaika 1. pololetí

I v letošním pololetí měli naši žáci v rámci předmětů fyzika a pracovní činnosti pestrou paletu aktivit. Měli možnost poznat řadu věcí na vlastní oči při exkurzích a přednáškách, mohli uplatnit svou tvůrčí aktivitu v projektech i porovnat své schopnosti se žáky ostatních základních škol při soutěžích.

Exkurze:

Již v začátku školního roku – 7. září – zájemci o vědu z řad našich žáků navštívili akci vysokých škol pořádanou každoročně na Vítězném náměstí v Dejvicích – tentokrát pod názvem Festival vědy. Zde si mohli prohlédnout řadu pokusů a přiučit se znalostem z velké škály přírodovědně a technicky zaměřených  oborů.

O měsíc později – 4. 10., díky ochotě rodiče našich žáků pana Milana  Hirsche, měli žáci 7. A a 9. B možnost absolvovat exkurzi s odborným výkladem a shlédnout leteckou techniku na vojenském letišti Kbely.

Dne 31. 10. se žáci 5.A zúčastnili projektu ČVUT „Víš, co je uvnitř?“. Při této příležitosti viděli závodní káry, které studenti ČVUT vyvíjejí pro mezinárodní soutěže. Velmi pěkně a zajímavě pro tuto věkovou kategorii představil Ústav procesní a zpracovatelské techniky pan doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého také v Ústavu mechaniky, biomechaniky a mechatroniky díky výkladu pana Ing. Jana Zavřela, Ph.D. Na závěr si vyzkoušeli týmovou práci při výrobě a prezentaci balzových házedel. Tato aktivita je pro děti přínosná nejen z pohledu konstrukce (techniky), ale i jako možnost týmové práce a prezentace zadaného úkolu.

V rámci volby povolání (pracovní činnosti) absolvovali žáci letošních osmých ročníků 6. 10. exkurzi do SŠ-COPTH. Kde luštili kvízy, vyzkoušeli si práci designérů, psaní všemi deseti i výuku angličtiny na této škole.

Dále navštívili Akademii řemesel Praha – Sšt Zelený pruh. Po úvodním seznámení se s možnostmi studia na této škole si chlapci prakticky vyzkoušeli práci zedníků a tesařů. Dívky si mimo jiné vyrobily vánoční ozdobu v místní dílně.

Projekty:

Svoji technickou zručnost si mohou naši žáci pravidelně ověřovat při výuce pracovních činností.

V letošním roce dívky z 9. B pracovaly na mezipředmětovém projektu „Čistička Bubeneč“, v rámci kterého absolvovaly exkurzi, dozvěděly se informace z pohledu chemie, fyziky, techniky, ekologie a na závěr vyrobily model budovy čističky.

Řada projektů je žákům nabízena jako volitelné v rámci předmětu fyzika, např.: výroba siloměru, graf rychlosti, využití elektromagnetu … Ráda bych pochválila všechny, kteří se projektů účastní, neboť jsou jejich výrobky mnohdy zajímavé, nápadité, originální a až na výjimky úroveň zpracování je velmi kvalitní. Vyniká zejména třída 6. C, která plní nejvíce nabízených prací.

Nejvíce letos zaujal projekt „Magnetická hračka“, určený žákům šestých ročníků.

Nutno podotknout, že mnozí ze žáků připravují do hodin velmi pěkně zpracované referáty a prezentace, které zpestřují výuku, upřesňují informace z výkladu a obohacují znalosti dětí.

 
Přednášky
Na naší škole je řada dětí s hlubším zájmem o fyziku a techniku. Snažíme se jejich zaměření podporovat a prohlubovat. Pomáhá nám k tomu mimo jiné i úzká spolupráce s KDF MFF UK. Řada dětí naší MŠ absolvovala v předchozích letech „Pohádkovou fyziku“ paní RNDr. Jitky Houfkové, CSc.

V letošním roce jsme s panem RNDr. Petrem Kácovským, PhD. připravili laboratorní práce s termokamerou. Kdy žáci sledovali pohltivost tepla různými materiály, vyzařování tepla rozličnými zdroji energie, sledovali tepelnou vodivost materiálů, rozložení tepla na lidském těle, přeměny pohybové energie na teplo, souvislost energie s vypařováním kapalin  atd.

Jako každoročně paní RNDr. Věra Koudelková, PhD. předvedla žákům našich devátých tříd pásmo „Fyzika všemi smysly“.  Kdy jim na základě řady pokusů předvedla mnoho fyzikálních jevů a zajímavostí.

Soutěže

Během prvního čtvrtletí měli žáci možnost předvádět v hodinách fyziky jednoduché pokusy. Ti z nich, kteří prokázali největší zájem, nápaditost pokusů a schopnost dostatečně pozorované jevy vysvětlit, měli možnost naši školu v letošním roce reprezentovat 22. listopadu na soutěži „O klobouk kouzelníka Pokustóna“ v předvádění fyzikálních a chemických pokusů pořádané gymnáziem Písnická. Reprezentace byla velmi úspěšná –  Michal Venta ze 7. B obsadil 8. místo a Nikol Bočínská z 9. C – 15. místo.

Dne 5. 12. se konala soutěž v technické zručnosti pro žáky devátých ročníků „Kostka“ pořádaná SPŠS Betlémská, na níž nás rovněž velmi úspěšně reprezentovali: Václav Vejražka 9.B – 2. místo, Matěj Martínek 9.B – 6. místo, Daniel Rosendorf  9. A – 11. místo, Jan Šebek  9.A – 43. místo.

Ráda bych poděkoval všem žákům, kteří pracují nad rámec svých povinností a věnují se přípravě na soutěže, zpracování projektů, referátů, pokusů i ve svém volném čase. Děkuji i žákům a rodičům, kteří podporují atraktivnost výuky poskytnutím materiálů, pomůcek, zapůjčení věcí na ukázku pro názornější výklad.

RNDr. Zdeňka Kamarádová

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky