Zkoumáme půdu a látky

Kategorie:
Publikováno: 17.10.2016
Autor: pz

Pracovní činnosti – pěstitelství – dívky 6. ročník. Laboratorní práce –  8. ročník. Projektové vyučování. Pozorování.

1. bylinkové zahrádky v atriu, 2. z pozemku budoucí školní pěstitelské zahrady a 3. ze zakoupené zeminy pro pokojové rostliny. Cílem práce bylo, aby si žákyně prohlédly vzorky půd zblízka a zjistily, z čeho se vlastně půda skádá.

Úkoly: 1. pozorování vzorků půdy pouhým okem, 2. pozorování vzorků půdy lupou a 3. pozorování vzorků půdy pod mikroskopem. Postupně žákyně zjišťovaly a nacházely rozdíly ve složení půd. Dalším cílem práce bylo, aby se děvčata seznámila a vyzkoušela si práci s mikroskopem (to se líbilo nejvíce).

V závěru žákyně zhodnotily výsledky a dokázaly určit jaké druhy půd jsou vhodné pro jaké rostliny. Žákyně si vyzkoušely práci jako v biologické laboratoři.

 

Laboratorní práce v předmětu chemie – 8.A. Žáci pracovali ve dvojicích. 1.pokus – Téma: Senzorické hodnocení vybraných látek – žáci měli určit neznámé látky pomocí senzorického pozorování. Žákům bylo předvedeno šest různých látek (základní nabídka) a jejich vlastnosti, každá dvojice poté dostala 4 různé látky (ze základní nabídky) a ty měla určit podle jejich barvy, vůně, skupenství.

Druhý pokus byl na téma: Rozlišení vlastností NaCl, cukru krystal a křídy vhodnými metodami. Žáci rozlišovali látky podle barvy, skupenství, vůně/zápachu, podle rozpustnosti ve vodě. Pokusy, rozpustnost látek v technickém benzinu a chemická změna látek zahříváním prováděla vyučující, žáci v těchto dvou případech pouze pozorovali průběh pokusů a vysledky poté zapsali do laboratorních protokolů. Laboratorní práce se žákům povedly.

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky

 • Nabídka fotografování

  Vážení rodiče, ve Vaší škole proběhne v pondělí 19.3. fotografování dětí do dárkového souboru Dvojportrét. Sada a zvolené pozadí je k nahlédnutí níže. Jedná se o sady fotografií s portrétem …Více informací »
 • Návrat 7. tříd z lyžařského výcviku

  Z důvodu virové epidemie se žáci 7. tříd vrátili z lyžařského výcviku již  ve čtvrtek 1.3.2018. Po vyúčtování a uzavření celé akce dostanou všichni účastníci veškeré informace. Děkujeme za pochopení.Více informací »
 • Výdej přihlášek na SŠ

  Výdej přihlášek na SŠ a víceletá gymnázia bude probíhat v týdnu od 5.2.2018 do 9.2.2018.Více informací »
 • Přihlášky na střední školy 2018

  Vážení rodiče a žáci, chtěli bychom Vás upozornit na nutnost podat přihlášku na střední školu nejpozději do 1.3.2018. Bližší informace získáte na stránce výchovného poradenství.Více informací »
 • Žáci sobě

  V minulém roce jsme se žáky sedmých až devátých tříd v hodinách pracovního vyučování řešili, jakým profesím se věnují jejich rodiny.Více informací »
 • Sbírka pro Bulovku

  Oznamujeme všem, že dobročinná sbírka na nákup cytoskopu pro dětskou chirurgii Nemocnice Na Bulovce vynesla Kč 7717,-. Děkujeme všem dárcům, peníze byly naším SRPŠ odeslány na účelový účet nemocnice.Více informací »