Střípky z prosince

Kategorie:
Publikováno: 18.1.2016
Autor: rk

Každoročně mnozí z rodičů a kolegů pomáhají škole tím, že zdarma poskytují škole materiály a pomůcky do výuky. Tato pomoc škole umožňuje pestřejší výuku, mnohdy tak získáváme materiál, který lze velmi obtížně sehnat a v neposlední řadě je rovněž podstatné, že lze ušetřené finance vynaložit na další pomůcky. Za toto pololetí bych ráda jmenovitě poděkovala panu  Blahošovi za elektromateriál do výuky fyziky a dílen, panu Kamrádovi za zajištění látek pro VpČ na prvním stupni, drátů a kovových tyčí pro práci v dílnách, panu Tejnorovi za mapu světa pro výuku zeměpisu a panu kolegovi Mgr. B. Karvánkovi za zajištění kovů pro práci v dílnách, Pan Kolář nás pravidelně zásobuje zbytky dřeva ze své truhlářské dílny.

Mé poděkování patří také rodičům, kteří se zapojují do projektů svých dětí a pomáhají jim vytvořit výrobky, které pak lze ve výuce používat jako názorné pomůcky po mnoho let. Například panu Havlovi – model studny, panova flétna, ..  panu Machatovi – model kladek a kladkostrojů, vodováha, panu Šulcovi – model izolace oken, a mnohým dalším.

Velmi děkuji i za ochotu rodičů a dětí donést na ukázku některé historické nebo zajímavé věci oživující svou názorností výklad učiva (mincíř, sbírků kamenů – krystalů, atd.). Všechna výše uvedená spolupráce a zájem rodičů je neocenitelná.


Poděkování patří také žákům, kteří věnují svůj volný čas a energii práci nad rámec základní výuky. Zejména v letošních šestých třídách se objevila velká skupina nadšenců, kteří zdařile předvádějí jednoduché fyzikální pokusy a správně je umí vysvětlit.

Každoročně mají možnost někteří z žáků reprezentovat naši školu ve fyzikálně chemické soutěži, kde je úkolem předvést a správně vysvětlit vybraný experiment – O klobouk kouzelníka Pokustóna, která se koná na gymnáziu Písnická. V letošním roce nás reprezentovali: K. Šedivá, Š. Charvátová (6.A), N. Bočínská (8.C), J. Kalkusinski (8.B).

Letos jsme se poprvé účastnili soutěže v technické zručnosti, kterou pořádá SPŠS Betlémská – Kostka. Kde nás rovněž velmi úspěšně reprezentovali M. Šenk a J. Šebesta z 9.A.


I letos se konala každoroční přednáška s předváděním a vysvětlováním fyzikálních experimentů prezentovaná pedagogy a studenty KDF MFF UK Praha pro naše deváté ročníky – Fyzika všemi smysly.

Zdeňka Kamarádová

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky

 • Nabídka fotografování

  Vážení rodiče, ve Vaší škole proběhne v pondělí 19.3. fotografování dětí do dárkového souboru Dvojportrét. Sada a zvolené pozadí je k nahlédnutí níže. Jedná se o sady fotografií s portrétem …Více informací »
 • Návrat 7. tříd z lyžařského výcviku

  Z důvodu virové epidemie se žáci 7. tříd vrátili z lyžařského výcviku již  ve čtvrtek 1.3.2018. Po vyúčtování a uzavření celé akce dostanou všichni účastníci veškeré informace. Děkujeme za pochopení.Více informací »
 • Výdej přihlášek na SŠ

  Výdej přihlášek na SŠ a víceletá gymnázia bude probíhat v týdnu od 5.2.2018 do 9.2.2018.Více informací »
 • Přihlášky na střední školy 2018

  Vážení rodiče a žáci, chtěli bychom Vás upozornit na nutnost podat přihlášku na střední školu nejpozději do 1.3.2018. Bližší informace získáte na stránce výchovného poradenství.Více informací »
 • Žáci sobě

  V minulém roce jsme se žáky sedmých až devátých tříd v hodinách pracovního vyučování řešili, jakým profesím se věnují jejich rodiny.Více informací »
 • Sbírka pro Bulovku

  Oznamujeme všem, že dobročinná sbírka na nákup cytoskopu pro dětskou chirurgii Nemocnice Na Bulovce vynesla Kč 7717,-. Děkujeme všem dárcům, peníze byly naším SRPŠ odeslány na účelový účet nemocnice.Více informací »