Putování za volbou povolání

Kategorie:
Publikováno: 30.11.2015
Autor: rk

Jako každoročně naši žáci v rámci předmětu pracovní činnosti a tématu volba povolání absolvovali několik exkurzí.

Děkujeme panu Ing. Z. Kouřilovi, který i v letošním roce pro naši školu zajistil zajímavou exkurzi na SŠt Třebešín. Žáci 8. B viděli ve školní laboratoři praktické ukázky zkoušek v tahu, tlaku, ověřování pevnosti materiálu o pokojové teplotě a materiálu podchlazeného. Navštívili nejen klasickou soustružnu, ale viděli i moderní NC stroje tří a pětiosé frézy a soustruhy, jejichž práce se již programuje na PC.

Při návštěvě kovárny měli možnost vidět jak ruční kování, tak využití bucharů při tvarování kovů.

Sami si vyzkoušeli pod vedením vyučujícího naprogramovat výrobek pro tisk na 3D tiskárně a viděli, co lze s její pomocí vyrábět.

V závěru návštěvy shlédli informační film o škole a možnostech studia.

V rámci několikaleté spolupráce jsme i letos navštívili se žáky 8. ročníků SŠt Zelený pruh. Kde nám jako každoročně připravili netradiční zajímavou prezentaci školy. Po úvodním informativním filmu se naši žáci rozdělili do čtyř družstev a soutěžili v různých dovednostech.

V rámci oboru zedník si vyzkoušeli stavbu domečku z itongu. Z oboru automechanik, autotronik si vyzkoušeli ovládání autíčka na vodíkový pohon, v čemž se pořádá mezinárodní soutěž SŠ. Ověřili si šikovnost prstů a v dílně zručnosti sestavovali ze stavebnice Merkur jednoduchý mechanický stroj dle schématu (obor strojní mechanik – zámečník). Z oboru instalatér si vyzkoušeli sestavit sifon u umyvadla.

Naši žáci obdrželi drobné odměny a pro školu vítězné družstvo získalo stavebnici Boffin, která najde uplatnění v hodinách fyziky, technických prací apod.

V letošním roce jsme nově navázali spolupráci se SOŠ stavební a zahradnickou Jarov. První návštěvu absolvovaly naše žákyně 8. tříd, kdy se sezámily především s oborem zahradnictví, navštívily tropický skleník a další výukové skleníky. V rámci návštěvy školy si žákyně vyrobily dušičkovou vazbu.

Druhá návštěva, kterou absolvovala třída 8. C, byla zaměřena spíše na chlapecké obory. Při  ní jsme shlédli pracoviště oborů malíř-lakýrník, podlahář, sklenář, pokrývač, klempíř, zámečník, instalatér, tesař, truhlář. Ke každému oboru nám mistři odborného výcviku podali základní informace a  v truhlářské dílně si žáci zhotovili jednoduchý výrobek.

Žáci 8. A navštívili SOU Ohradní, kde po úvodních informacích o možnostech studia na této škole měli možnost prohlédnout si dílnu automechaniků, kovodílny, truhlárnu a seznámit se s prací se sádrokartonem a jeho využitím.

Během exkurze si žáci zkusili obrábění kovu a zhotovili si jednoduchý výrobek z překližky.

Žáci 9. a 8. ročníků se zájmem o slaboproud navštívili SŠSE Novovysočanská v rámci projektu Řemeslo žije.  Zde měli možnost za odborného výkladu učitelů i studentů poznat základy zobrazovacích technologií (zejm. laserová technologie), výrobu elektrické energie, vlastnosti a využití solárních článků a Peltierova článku atd.

Velmi zajímavá  byla pro žáky návštěva laboratoře – 3D modelování animace. Zde se seznámili s tvorbou 3D fotografií, Makro 3D a Cinema 4D, které měli možnost sledovat pomocí brýlí s aktivním systémem na principu infračevoného signálu a střídavého zatmívání a rozsvěcení pravého a levého oka.

Bonusem navíc byla volná vstupenka do Království železnic, kterou každý ze žáků obdržel.

 

ŽK a rozvrhy tříd

Vyhledávání

Novinky